• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Đang nhận đăng ký Dịch vụ thông phiên dịch tại trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận YeongDeungPo năm 2020
 • Khu vựcQuận YEONGDEUNGPO
 • Ngày đăng ký2020.07.03

Thời gian tuyển dụng2020-01-02~2020-...

Thời gian2020-01-02 09:00~18:00 2020-12-31

Số người cần tuyểnKh...

Tra cứu120

Kết thúc đăng ký [Thông báo chương trình tháng 6] Trung tâm hỗ trợ sức khỏe gia đình, gia đình đa văn hóa quận SungDong
 • Khu vựcQuận SUNGDONG
 • Ngày đăng ký2020.05.29

Thời gian tuyển dụng2020-06-01~2020-...

Thời gian2020-06-01 2020-06.30

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu134

Đang nhận đăng ký Sự kiện Online 'IRi DaGaOn'
 • Khu vựcQuận JUNGNANG
 • Ngày đăng ký2020.05.29

Thời gian tuyển dụng2020-06-01~2020-...

Thời gian

Số người cần tuyểnKh...

Tra cứu137

Kết thúc đăng ký Tuyển người tham gia 'Mẹ là nghệ nhân ngôn ngữ' dịch vụ tạo môi trường song ngữ dành cho gia đình đa văn hóa [Quận JungRo]
 • Khu vựcQuận JONGNO
 • Ngày đăng ký2020.05.28

Thời gian tuyển dụng2020-05-28~2020-...

Thời gian2020-06-11 16:00~17:30 2020-06-25

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu75

Kết thúc đăng ký Vợ chồng chúng ta cùng yêu thương nhau hơn 'DuGun DuGun' giáo dục nâng cao quan hệ vợ chồng
 • Khu vựcQuận JUNGNANG
 • Ngày đăng ký2020.05.28

Thời gian tuyển dụng2020-05-28~2020-...

Thời gian2020-06-20 10:30~13:30 2020-07-04

Số người cần tuyển7 c...

Tra cứu80

Kết thúc đăng ký Sân chơi sách truyện 'DaDok DaDok' giáo dục nâng cao quan hệ gia đình thời kỳ trẻ nhỏ
 • Khu vựcQuận JUNGNANG
 • Ngày đăng ký2020.05.28

Thời gian tuyển dụng2020-05-28~2020-...

Thời gian2020-06-05 16:00~17:00 2020-06-22

Số người cần tuyển12 ...

Tra cứu135

Kết thúc đăng ký Sân chơi giao cảm ' DoDam DoDam' giáo dục nâng cao quan hệ gia đình thời kỳ trẻ nhỏ
 • Khu vựcQuận JUNGNANG
 • Ngày đăng ký2020.05.28

Thời gian tuyển dụng2020-05-28~2020-...

Thời gian2020-06-08 15:30~16:30 2020-06-22

Số người cần tuyển12 ...

Tra cứu142

Đang nhận đăng ký Tư vấn gia đình quận GeumCheon
 • Khu vựcQuận GEUMCHEON
 • Ngày đăng ký2020.05.21

Thời gian tuyển dụng2020-05-21~2020-...

Thời gian2020-05-21

Số người cần tuyển0 n...

Tra cứu94

Đang nhận đăng ký Dịch vụ hỗ trợ phát triển ngôn ngữ [Quận JungNang]
 • Khu vựcQuận JUNGNANG
 • Ngày đăng ký2020.05.21

Thời gian tuyển dụng2020-01-02~2020-...

Thời gian

Số người cần tuyển

Tra cứu97

Kết thúc đăng ký Tuyển người tham gia lớp học cha mẹ dành cho người có con ở thời kỳ thanh thiếu niên [Quận KangDong]
 • Khu vựcQuận KANG DONG
 • Ngày đăng ký2020.05.20

Thời gian tuyển dụng2020-05-21~2020-...

Thời gian2020-06-10 19:00~21:00

Số người cần tuyển20

Tra cứu77

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP