• home
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Бүртгэл явагдаж байна [Ёслолын ажиллагаа] 2020 Онтэгт олон соёлын өдөрлөг rainbow+ 'Хандивын гүйлт'
 •   ДүүрэгГуанаг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.17

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-17~2020-...

Өдөр2020-10-31 11:00~13:00

Хүний тоо30...

Үзсэн4

Бүртгэл явагдаж байна [Нувон]Солонгос хэлний тусгай сургалт_Топик уншлагын шалгалтын асуулт бөглөх анги
 •   ДүүрэгНувон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.17

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-17~2020-...

Өдөр 2020-10-05~2020-11-09

Хүний тоо15

Үзсэн0

Бүртгэл явагдаж байна [Нувон]Солонгос хэлний тусгай сургалт_Хүүхдийнхээ хичээлийг заахад туслах солонгос хэлний хичээл
 •   ДүүрэгНувон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.17

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-17~2020-...

Өдөр 2020-10-05~2020-11-09

Хүний тоо15명

Үзсэн0

Бүртгэл явагдаж байна [Содэмүн] Чүсог гэр бүл
 •   ДүүрэгСондэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.17

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-17~2020-...

Өдөр 2020-09-30 ~ 2020-10-04

Хүний тоо30...

Үзсэн3

Бүртгэл явагдаж байна [Дубун ] “Олон соёлт гэр бүлийн гадуурхал хүчирхийлэлд өртөж байсан хүмүүсийн яриаг сэдэвлэсэн ном” гаргахад оролцогчдын бүртгэл
 •   ДүүрэгДубун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.16

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-16~2020-...

Өдөр2020-10-01 2020-10-30

Хүний тоо20

Үзсэн0

Бүртгэл явагдаж байна [Соёл] 2020 гэр бүлийн хөтөлбөр 'Дэлхийн аялал -Пэрү улс-'
 •   ДүүрэгГуанаг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.16

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-16~2020-...

Өдөр2020-10-08 19:00~21:00

Хүний тоо12...

Үзсэн0

  Бүртгэл дууссан [Аялал жуулчлалын хөтөчийн 2дах удаагийн ярицлагын шалтгалт ]
 •   ДүүрэгДубун дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.16

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-16~2020-...

Өдөр2020-09-23 10:00~12:00

Хүний тоо12

Үзсэн0

Бүртгэл явагдаж байна [Гөмчон] Олон соёлт гэр бүлийн байнгын уулзалт 通
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.11

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-01~2020-...

Өдөр2020-10-03 13:00~15:00

Хүний тоо8гэ...

Үзсэн5

  Бүртгэл дууссан Олон соёлт гэр бүлийн өвөө эмээ-ачтайгаа хамт оролцох хөтөлбөр
 •   ДүүрэгГаннам дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.11

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-10~2020-...

Өдөр2020-09-22 2020-09-29

Хүний тоо6гэ...

Үзсэн4

Бүртгэл явагдаж байна [Нувон]Хүүхдийн зургийн дугуйлан
 •   ДүүрэгНувон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.10

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-10~2020-...

Өдөр2020-10-08 2020-12-17

Хүний тоо8гэ...

Үзсэн14

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOP