• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Kết thúc đăng ký [Quận DongDeaMun] Chương trình hỗ trợ cuộc sống sinh hoạt Hàn Quốc dành cho trẻ em nhập cư
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2017.04.20

Thời gian tuyển dụng2017-05-01~2017-...

Thời gian5월-11월

Số người cần tuyển미정

Tra cứu750

Kết thúc đăng ký Chương trình giáo dục luật cho gia đình đa văn hóa
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2017.03.14

Thời gian tuyển dụng2017-03-02~2017-...

Thời gian2017-04-01~2017-04-02

Số người cần tuyển10 ...

Tra cứu764

Kết thúc đăng ký Nhận thành viên tham gia học làm bánh(Lệ phí tham gia: 1 buổi 5,000 won)
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2017.02.08

Thời gian tuyển dụng2017-02-01~2017-...

Thời gian2017-03-09

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu690

Kết thúc đăng ký Tuyển thanh viên tham gia diễn kịch dành cho trẻ em gia đình đa văn hóa ‘Eoul Madang’
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2017.02.08

Thời gian tuyển dụng2017-01-24~2017-...

Thời gian2017-03-06

Số người cần tuyển미정

Tra cứu666

Kết thúc đăng ký Tuyển thanh viên tham gia học đàn (dàn nhạc) dành cho trẻ em gia đình đa văn hóa ‘Dongdeamun cantabile’
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2017.02.08

Thời gian tuyển dụng2017-02-03~2017-...

Thời gian2017-03-06

Số người cần tuyển미정

Tra cứu619

Đang nhận đăng ký Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quân DONGDEAMUN có dịch vụ tư vấn cho cá nhân và gia đình
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2017.01.16

Thời gian tuyển dụngThường xuyên~Th...

Thời gianThường xuyên

Số người cần tuyển00

Tra cứu640

Kết thúc đăng ký Chương trình hỗ trợ khám kiểm tra sức khỏe của bệnh viện 'ST.PAUL
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2016.12.13

Thời gian tuyển dụng2016-12-13~2016-...

Thời gian2016-01-02

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu677

Kết thúc đăng ký Chương trình ông già Noel phát quà của quận Dongdeamun
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2016.12.13

Thời gian tuyển dụng2016-11-25~2016-...

Thời gian2016-12-24

Số người cần tuyển60 ...

Tra cứu629

Kết thúc đăng ký Hội âm nhạc công diễn định kỳ lần thứ 6 - 'Tiếng Vọng Hạnh Phúc’ của đội đồng ca Đa Văn Hóa
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2016.11.17

Thời gian tuyển dụng2016-11-17~2016-...

Thời gian2016-11-25

Số người cần tuyển200

Tra cứu619

Kết thúc đăng ký Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận DONGDEAMUN (Sân chơi hòa nhập 어울림한마당 )
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2016.10.10

Thời gian tuyển dụng2016-10-10~2016-...

Thời gian2016-11-05

Số người cần tuyển6 c...

Tra cứu614

이전 1 2 3 4 5 6 다음

TOP