• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

การรับสมัครเสร็จสิ้น เขตดงเทมุน ความรักลับๆ จากซานต้า
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2016.12.13

วันที่รับสมัคร2016-11-25~2016-...

วันและเวลา2016-12-24

จำนวนที่รับสมัคร60...

การสอบถาม705

การรับสมัครเสร็จสิ้น การร้องประสานเสียงครอบครัวหลากวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2016.11.17

วันที่รับสมัคร2016-11-17~2016-...

วันและเวลา2016-11-25

จำนวนที่รับสมัคร200

การสอบถาม704

การรับสมัครเสร็จสิ้น ค้นหานางแบบ นายแบบกับศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมดงแทมุน
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2016.10.10

วันที่รับสมัคร2016-10-10~2016-...

วันและเวลา2016-11-05

จำนวนที่รับสมัคร6คู...

การสอบถาม637

การรับสมัครเสร็จสิ้น การอบรมคู่ครองครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2016.10.10

วันที่รับสมัคร2016-10-10~2016-...

วันและเวลา2016-10-29

จำนวนที่รับสมัครคู...

การสอบถาม692

การรับสมัครเสร็จสิ้น การบูรณาการสังคม “กลุ่มช่วยเหลือตนเอง”
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2016.09.20

วันที่รับสมัคร2016-09-20~2016-...

วันและเวลา2016-10-05

จำนวนที่รับสมัคร20...

การสอบถาม635

การรับสมัครเสร็จสิ้น ท้าทาย! กฎหมายครอบครัว โกเด้นเบลล์
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2016.08.26

วันที่รับสมัคร2016-08-23~2016-...

วันและเวลา2016-09-04

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม635

การรับสมัครเสร็จสิ้น โรงงานขนมหวาน
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2016.08.26

วันที่รับสมัคร2016-08-26~2016-...

วันและเวลา2016-09-02

จำนวนที่รับสมัคร20...

การสอบถาม611

การรับสมัครเสร็จสิ้น กลุ่มช่วยเหลือตนเองชาวเวียดนาม เขตดงแทมุน
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2016.08.22

วันที่รับสมัคร2016-08-22~2016-...

วันและเวลา2016-08-25

จำนวนที่รับสมัคร20

การสอบถาม625

การรับสมัครเสร็จสิ้น มิวสิคคอร์การเงิน สำหรับเด็ก “แจ๊ค และ กระปุกออมสินโยสุล”
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2016.07.19

วันที่รับสมัคร2016-07-19~2016-...

วันและเวลา2016-08-03

จำนวนที่รับสมัคร20...

การสอบถาม570

การรับสมัครเสร็จสิ้น ห้องเรียน ภาษา วัฒนธรรม ฟิลิปปินส์
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2016.06.22

วันที่รับสมัคร2016-06-22~2016-...

วันและเวลาทุก วันพฤหัสบดี

จำนวนที่รับสมัคร10

การสอบถาม570

이전 1 2 3 4 5 6 다음

TOP