• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Kết thúc đăng ký Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Kangseo thông báo chương trình tháng 10
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2016.10.13

Thời gian tuyển dụng2016-10-01~2016-...

Thời gian2016-10-01

Số người cần tuyển00명

Tra cứu507

Kết thúc đăng ký Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận KangSeo - Giáo dục hiểu biết đa văn hóa
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2016.09.20

Thời gian tuyển dụng2016-09-20~2016-...

Thời gian2016-10-05

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu505

Kết thúc đăng ký Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận KangSeo thông báo chương trình hoạt động tháng 9
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2016.08.30

Thời gian tuyển dụng2016.09.01~2016....

Thời gian2016.09.01

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu503

Kết thúc đăng ký Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận KANGSEO mở lớp học lý thuyết bằng lái xe
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2016.08.26

Thời gian tuyển dụng2016-10-10~2016-...

Thời gian2016-10-21

Số người cần tuyển00N...

Tra cứu470

Kết thúc đăng ký Chương trình hoạt động tháng 8 của trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Gangseo
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2016.08.03

Thời gian tuyển dụng2016-08-01~2016-...

Thời gian2016-08-01

Số người cần tuyển00N...

Tra cứu467

Kết thúc đăng ký Lớp luyện thi viết Lớp giảng dạy lái xe Trung tâm đa văn hóa quận Kangseo
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2016.03.21

Thời gian tuyển dụng2016-04-01~2016-...

Thời gian2016-04-01

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu478

Kết thúc đăng ký Chương trình giáo dục tương tác cha mẹ - con cái - Dự án hỗ trợ giáo dục hai ngôn ngữ
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2016.02.22

Thời gian tuyển dụng2016-02-22~2016-...

Thời gian2016-03-02

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu457

Kết thúc đăng ký Chương trình dành cho các em Thanh thiếu nhi gia đình đa văn hóa quận Kangseo
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2016.01.27

Thời gian tuyển dụng2016-01-28~2016-...

Thời gian2016-01-28

Số người cần tuyển00

Tra cứu430

이전 1 2 3 4 다음

TOP