• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

การรับสมัครเสร็จสิ้น ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมวงออร์เคสตร้า ประจำปี 2017
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2017.02.16

วันที่รับสมัคร2017-03-01~2017-...

วันและเวลา2017-03-01

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม651

การรับสมัครเสร็จสิ้น รายละเอียดโปรแกรม ประจำเดือน12 ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมคังซอ
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2016.12.22

วันที่รับสมัคร2016.12.01~2016....

วันและเวลา2016.12.01

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม615

การรับสมัครเสร็จสิ้น อาสาสมัคร ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมคังซอ
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2016.11.16

วันที่รับสมัคร2016-11-29~2016-...

วันและเวลา2016-11-29

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม596

การรับสมัครเสร็จสิ้น รายละเอียดโปรแกรมเดือน11 ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมคังซอ
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2016.11.16

วันที่รับสมัคร2016-11-01~2016-...

วันและเวลา2016-11-01

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม580

การรับสมัครเสร็จสิ้น ห้องเรียนคุณพ่อ
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2016.10.14

วันที่รับสมัคร2016.10.14~2016....

วันและเวลา2016.10.20 &2016.10.27 19:00~21:00

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม604

การรับสมัครเสร็จสิ้น การร่วมชม ออเคสตร้า กับธนาคารฮานา
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2016.10.14

วันที่รับสมัคร2016.10.31~2016....

วันและเวลา2016.11.12

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม562

การรับสมัครเสร็จสิ้น รายละเอียดโปรแกรมเดือน 10 ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมคังซอ
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2016.10.13

วันที่รับสมัคร2016-10-01~2016-...

วันและเวลา2016-10-01

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม569

การรับสมัครเสร็จสิ้น การอบรมการทำความเข้าใจในครอบครัวหลากวัฒนธรรม ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมคังซอ
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2016.09.20

วันที่รับสมัคร2016-09-20~2016-...

วันและเวลา2016-10-05

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม552

การรับสมัครเสร็จสิ้น รายละเอียดโปรแกรม ประจำเดือน9 ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมคังซอ
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2016.08.30

วันที่รับสมัคร2016.09.01~2016....

วันและเวลา2016.09.01

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม514

การรับสมัครเสร็จสิ้น การเตรียมสอบใบขับขี่ สอบข้อเขียน ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรมคังซอ
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2016.08.26

วันที่รับสมัคร2016-10-10~2016-...

วันและเวลา2016-10-21

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม562

이전 1 2 3 4 5 6 다음

TOP