• home
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

  Бүртгэл дууссан Олон соёлт гэр бүлд туслах ажлын хяналт
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2017.04.19

Бүртгэлийн хугацаа2017.01.01~2017....

Өдөр2017.01~2017.12

Хүний тоо00

Үзсэн640

  Бүртгэл дууссан Гансо N Тулэланс сурвалжлагч
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2017.03.14

Бүртгэлийн хугацаа20170320~2017032...

Өдөр20170401

Хүний тоогэ...

Үзсэн675

  Бүртгэл дууссан 2017 Найрал хөгжмийн бүрэлдхүүнд элсэлт авна
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2017.02.16

Бүртгэлийн хугацаа2017-03-01~2017-...

Өдөр2017-03-01

Хүний тоо00

Үзсэн681

  Бүртгэл дууссан Гансо дүүргийн 12сарын хөтөлбөр
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2016.12.22

Бүртгэлийн хугацаа2016.12.01~2016....

Өдөр2016.12.01

Хүний тоо00

Үзсэн717

  Бүртгэл дууссан Гансо дүүргийн олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвийн сайн дурын ажил
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2016.11.16

Бүртгэлийн хугацаа2016-11-29~2016-...

Өдөр2016-11-29

Хүний тоо00

Үзсэн618

  Бүртгэл дууссан Гансо дүүргийн 11-р сарын хөтөлбөр
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2016.11.16

Бүртгэлийн хугацаа2016-11-01~2016-...

Өдөр2016-11-01

Хүний тоо00

Үзсэн611

  Бүртгэл дууссан Аавын сургалт
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2016.10.14

Бүртгэлийн хугацаа2016.10.14~2016....

Өдөр2016.10.20 &2016.10.27 19:00~21:00

Хүний тоо15...

Үзсэн662

  Бүртгэл дууссан Хана банктай хамтарсан найрал хөгжмийн концерт
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2016.10.14

Бүртгэлийн хугацаа2016.10.31~2016....

Өдөр2016.11.12

Хүний тоо00

Үзсэн556

  Бүртгэл дууссан Гансо дүүргийн 10-р сарын хөтөлбөр
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2016.10.13

Бүртгэлийн хугацаа2016-10-01~2016-...

Өдөр2016-10-01

Хүний тоо00

Үзсэн493

  Бүртгэл дууссан Олон соёлын ойлголтыг дэмжих сургалт
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2016.09.20

Бүртгэлийн хугацаа2016-09-20~2016-...

Өдөр2016-10-05

Хүний тоо00

Үзсэн530

이전 1 2 3 4 5 6 다음

TOP