• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] 'การอ่านหนังสือภาพ' สำหรับครอบครัวหลายวัฒนธรรม
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.04.17

วันที่รับสมัคร2019-04-17~2019-...

วันและเวลา2019-05-07 15:00~17:00 2019-06-25

จำนวนที่รับสมัคร5คร...

การสอบถาม526

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] เมษายน วันรักครอบครัว 'มาทำสวนความสุข ของครอบครัว‘
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.04.16

วันที่รับสมัคร2019-04-16~2019-...

วันและเวลา2019-04-24 19:00~21:00

จำนวนที่รับสมัคร12...

การสอบถาม484

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] กิจกรรมอาสาสมัครสำหรับครอบครัว
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.03.15

วันที่รับสมัคร2019-03-15~2019-...

วันและเวลา2019-03-15 10:00~00:00 20191213

จำนวนที่รับสมัคร20 ...

การสอบถาม616

การรับสมัครเสร็จสิ้น รับผู้สมัครเรียนภาษาจีน และภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.02.21

วันที่รับสมัคร2019-02-21~2019-...

วันและเวลา2019-03-11 2019.10.30

จำนวนที่รับสมัครชั...

การสอบถาม781

การรับสมัครเสร็จสิ้น หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาการใช้สองภาษา สำหรับเยาวชนครอบครัวทามุนฮวาประจำปี2019
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.02.14

วันที่รับสมัคร2019-01-01~2019-...

วันและเวลา2019-01-01 2019-12-31

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม753

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] โปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ จากครอบครัวทามุนฮวา
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2018.10.08

วันที่รับสมัคร2018-10-08~2018-...

วันและเวลา2018-10-29 10:00~14:00 2018-10-31

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม572

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] วันเพื่อเวิร์กกิ้งมัม - โปรแกรมการจัดดอกไม้ กิจกรรมฮิลลิ่งเวิร์กกิ้งมัม
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2018.10.04

วันที่รับสมัคร2018-10-04~2018-...

วันและเวลา2018-10-18 19:00~21:00

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม619

การรับสมัครเสร็จสิ้น [강คังดงกู] โรงเรียนเพื่อครอบครัว ประจำปี2018 ภาค3 (ครอบครัวที่มีลูกระดับนักเรียนชั้นประถมต้น)
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2018.05.15

วันที่รับสมัคร2018-05-15~2018-...

วันและเวลา2018-05-31 10:00~12:00 2018. 5. 31 ~ 6. 7

จำนวนที่รับสมัคร16...

การสอบถาม499

การรับสมัครเสร็จสิ้น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ เปิดสอน ITQ เอ็กซ์เซลส์ 2010
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2018.02.12

วันที่รับสมัคร2018-02-12~2018-...

วันและเวลา2018-03-09 10:00~12:00

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม595

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] เปิดสอนเปียโนให้กับหญิงแต่งงานชาวต่างชาติและบุตรหลานจากครอบครัวทามุนฮวา
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2018.01.23

วันที่รับสมัคร20180101~2018123...

วันและเวลา20180101-20181231

จำนวนที่รับสมัคร24

การสอบถาม544

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음

TOP