• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Kết thúc đăng ký Chương trình chụp ảnh gia đình ‘Gia đình mình đẹp hơn hoa' dành cho gia đình đa văn hóa năm 2019 do Quỹ Inclover hỗ trợ
 • Khu vựcQuận YANGCHEON
 • Ngày đăng ký2019.08.08

Thời gian tuyển dụng2019-08-08~2019-...

Thời gian2019-09-07 10:00~12:00 2019-09-07

Số người cần tuyển30 ...

Tra cứu345

Kết thúc đăng ký Tuyển thành viên đội hoạt động tình nguyện 'Chia sẻ' năm 2019
 • Khu vựcQuận YANGCHEON
 • Ngày đăng ký2019.05.15

Thời gian tuyển dụng2019-05-01~2019-...

Thời gian2019-05-21 14:00~16:00 2019-11-30

Số người cần tuyển15 ...

Tra cứu425

Kết thúc đăng ký <Lớp học nấu ăn COOK 조리TALK dành cho phụ nữ di trú kết hôn năm 2017
 • Khu vựcQuận YANGCHEON
 • Ngày đăng ký2017.08.17

Thời gian tuyển dụng2017-08-21~2017-...

Thời gian2017-09-05

Số người cần tuyển15 ...

Tra cứu657

Kết thúc đăng ký Hướng dẫn chương trình giáo dục tiếng Hàn cho gia đình đa văn hóa kỳ 2 năm 2017
 • Khu vựcQuận YANGCHEON
 • Ngày đăng ký2017.07.13

Thời gian tuyển dụng2017-07-13~2017-...

Thời gian2017-08-07

Số người cần tuyển00

Tra cứu662

Kết thúc đăng ký Chương trình giáo dục an toàn với sự hợp tác của sở phòng cháy chữa cháy YangCheon
 • Khu vựcQuận YANGCHEON
 • Ngày đăng ký2017.05.17

Thời gian tuyển dụng2017-05-18~2017-...

Thời gian2017-06-05

Số người cần tuyển00

Tra cứu724

Kết thúc đăng ký Nấu ăn(COOK) làm bếp(TALK)
 • Khu vựcQuận YANGCHEON
 • Ngày đăng ký2017.04.18

Thời gian tuyển dụng2017-04-25~2017-...

Thời gian2017-05-30

Số người cần tuyển15 ...

Tra cứu673

Kết thúc đăng ký Đội hoạt động tình nguyện- ‘The(더) 나눔봉사단’ phụ nữ di trú kết hôn 2017
 • Khu vựcQuận YANGCHEON
 • Ngày đăng ký2017.03.13

Thời gian tuyển dụng2017-03-10~2017-...

Thời gian2017-04.-06

Số người cần tuyển10 ...

Tra cứu791

Kết thúc đăng ký Giáo dục tiếng Hàn Quốc (Torang Torang '또랑또랑') năm 2017
 • Khu vựcQuận YANGCHEON
 • Ngày đăng ký2017.02.09

Thời gian tuyển dụng2017-02-01~2017-...

Thời gian2017-03-07

Số người cần tuyển00

Tra cứu717

Kết thúc đăng ký Giới thiệu về dự án hỗ trợ theo từng trướng hợp của trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận YANGCHEON
 • Khu vựcQuận YANGCHEON
 • Ngày đăng ký2017.01.18

Thời gian tuyển dụng2017-01-01~2017-...

Thời gian2017-01-01

Số người cần tuyển00

Tra cứu722

Kết thúc đăng ký Khai giảng lớp tiếng Hàn đặc biệt trong kỳ nghỉ
 • Khu vựcQuận YANGCHEON
 • Ngày đăng ký2016.12.13

Thời gian tuyển dụng2016-12-13~2016-...

Thời gian2017-1-4

Số người cần tuyển20

Tra cứu705

이전 1 2 3 다음

TOP