• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

การรับสมัครเสร็จสิ้น ธันวาคมวันแห่งความรักของครอบครัว 'ชั้นเรียน การทำความรักให้มีการเติบโต'
 • พื้นที่ยังชอนคู
 • วันลงทะเบียน2019.11.13

วันที่รับสมัคร2019-11-13~2019-...

วันและเวลา2019-12-04 19:00~21:00 2019-12-11

จำนวนที่รับสมัคร10...

การสอบถาม216

การรับสมัครเสร็จสิ้น การถ่ายภาพครอบครัวของครอบครัวหลายวัฒนธรรมกับมูลนิธิรวม 2019 'ครอบครัวเราเหนือดอกไม้'
 • พื้นที่ยังชอนคู
 • วันลงทะเบียน2019.08.08

วันที่รับสมัคร2019-08-08~2019-...

วันและเวลา2019-09-07 10:00~12:00 2019-09-07

จำนวนที่รับสมัคร30 ...

การสอบถาม361

การรับสมัครเสร็จสิ้น 2019 ห้องเรียนทำอาหารเกาหลี 'อาหาร Cook, การปรุงอาหาร Talk'
 • พื้นที่ยังชอนคู
 • วันลงทะเบียน2019.06.17

วันที่รับสมัคร2019-06-24~2019-...

วันและเวลา2019-07-08 2019-07-26

จำนวนที่รับสมัคร10...

การสอบถาม469

การรับสมัครเสร็จสิ้น รับสมัครผู้เข้าร่วมใน 'อาสาสมัคร THE(เดอะ)แบ่งปัน‘ ในปี 2019
 • พื้นที่ยังชอนคู
 • วันลงทะเบียน2019.05.15

วันที่รับสมัคร2019-05-01~2019-...

วันและเวลา2019-05-21 14:00~16:00 2019-11-30

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม377

การรับสมัครเสร็จสิ้น 2019 เทศกาลวัฒนธรรมครอบครัวครั้งที่ 4 'ON ครอบครัว ปังปัง งานกีฬา'
 • พื้นที่ยังชอนคู
 • วันลงทะเบียน2019.04.17

วันที่รับสมัคร2019-04-22~2019-...

วันและเวลา2019-05-04 11:00~15:00

จำนวนที่รับสมัคร150

การสอบถาม388

การรับสมัครเสร็จสิ้น การสอนภาษาเกาหลี ปี2017
 • พื้นที่ยังชอนคู
 • วันลงทะเบียน2017.07.13

วันที่รับสมัคร2017-07-13~2017-...

วันและเวลา2017-08-07

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม628

การรับสมัครเสร็จสิ้น <ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2017「ITQฮันกิล· ITQพาวเวอร์พ้อย」>
 • พื้นที่ยังชอนคู
 • วันลงทะเบียน2017.06.15

วันที่รับสมัคร2017-06-26~2017-...

วันและเวลา2017-07-07

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม621

การรับสมัครเสร็จสิ้น กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย กับสถานีดับเพลิงยังซอน
 • พื้นที่ยังชอนคู
 • วันลงทะเบียน2017.05.17

วันที่รับสมัคร2017-05-18~2017-...

วันและเวลา2017-06-05

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม770

การรับสมัครเสร็จสิ้น คุย และ ทำอาหาร
 • พื้นที่ยังชอนคู
 • วันลงทะเบียน2017.04.18

วันที่รับสมัคร2017-04-25~2017-...

วันและเวลา2017-05-30

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม717

การรับสมัครเสร็จสิ้น 2017 ‘The อาสาสมัครการแบ่งปัน’ หญิงผู้แต่งงานชาวต่างชาติ
 • พื้นที่ยังชอนคู
 • วันลงทะเบียน2017.03.13

วันที่รับสมัคร2017-03-10~2017-...

วันและเวลา2017-04.-06

จำนวนที่รับสมัคร10...

การสอบถาม711

이전 1 2 3 다음

TOP