• home
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

  Бүртгэл дууссан 2019 Гэр бүлийн зураг авалт ‘Цэцэгнээс хөөрхөн манай гэр бүл’
 •   ДүүрэгЯнчонь дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.08.08

Бүртгэлийн хугацаа2019-08-08~2019-...

Өдөр2019-09-07 10:00~12:00 2019-09-07

Хүний тоо30...

Үзсэн343

  Бүртгэл дууссан 2019 Солонгос соёлын туршилт ажил
 •   ДүүрэгЯнчонь дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.17

Бүртгэлийн хугацаа2019-07-22~2019-...

Өдөр2019-08-03 09:00~13:00 2019-08-17

Хүний тоо10...

Үзсэн371

  Бүртгэл дууссан 2019 Солонгос хоолны хичээл ‘Cook, Talk’
 •   ДүүрэгЯнчонь дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.06.17

Бүртгэлийн хугацаа2019-06-24~2019-...

Өдөр2019-07-08 2019-07-26

Хүний тоо10

Үзсэн422

  Бүртгэл дууссан 2019 Нанум сайн дурын ажил ‘THE нанум’ бүртгэл
 •   ДүүрэгЯнчонь дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.15

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-01~2019-...

Өдөр2019-05-21 14:00~16:00 2019-11-30

Хүний тоо15

Үзсэн370

  Бүртгэл дууссан Гэр бүлийн хайрын сар-Ид шидийн толь хийх
 •   ДүүрэгЯнчонь дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.15

Бүртгэлийн хугацаа2019-04-01~2019-...

Өдөр2019-04-10 19:00~21:00

Хүний тоо10...

Үзсэн466

  Бүртгэл дууссан Янчон гал түймэртэй тэмцэх газартай хамтарсан аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх сургалт
 •   ДүүрэгЯнчонь дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2017.05.17

Бүртгэлийн хугацаа2017-05-18~2017-...

Өдөр2017-06-05

Хүний тоо00

Үзсэн814

  Бүртгэл дууссан Энд (COOK) Тэнд(TALK)
 •   ДүүрэгЯнчонь дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2017.04.18

Бүртгэлийн хугацаа2017-04-25~2017-...

Өдөр2017-05-30

Хүний тоо15

Үзсэн696

  Бүртгэл дууссан 2017 Гэрлэсэн цагаач эмэгтэйчүүдийн ‘The(То) Сайн дурын ажлын баг’
 •   ДүүрэгЯнчонь дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2017.03.13

Бүртгэлийн хугацаа2017-03-10~2017-...

Өдөр2017-04.-06

Хүний тоо10

Үзсэн763

  Бүртгэл дууссан 2017 Туран туран солонгос хэлний сургалт
 •   ДүүрэгЯнчонь дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2017.02.09

Бүртгэлийн хугацаа2017-02-01~2017-...

Өдөр2017-03-07

Хүний тоо00

Үзсэн781

  Бүртгэл дууссан Янчон дүүргийн олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төвийн ажлын танилцуулга
 •   ДүүрэгЯнчонь дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2017.01.18

Бүртгэлийн хугацаа2017-01-01~2017-...

Өдөр2017-01-01

Хүний тоо00

Үзсэн771

이전 1 2 3 다음

TOP