• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Kết thúc đăng ký Tuyển người tham gia chương trình hướng dẫn bố mẹ về song ngữ năm 2021
 • Khu vựcQuận GEUMCHEON
 • Ngày đăng ký2021.09.17

Thời gian tuyển dụng2021-09-23~2021-...

Thời gian2021-09-23

Số người cần tuyển10

Tra cứu130

Kết thúc đăng ký Tư vấn gia đình quận GeumCheon
 • Khu vựcQuận GEUMCHEON
 • Ngày đăng ký2020.05.21

Thời gian tuyển dụng2020-05-21~2020-...

Thời gian2020-05-21

Số người cần tuyển0 n...

Tra cứu260

Kết thúc đăng ký Tuyển học viên tham gia chương trình giáo dục tiếng Hàn đúng với yêu cầu[Quận GeumCheon]
 • Khu vựcQuận GEUMCHEON
 • Ngày đăng ký2020.04.20

Thời gian tuyển dụng2020-04-20~2020-...

Thời gian2020-05-19 10:00~12:00

Số người cần tuyển

Tra cứu198

Kết thúc đăng ký Chương trình tác dụng tương hỗ cha mẹ-con cái song ngữ
 • Khu vựcQuận GEUMCHEON
 • Ngày đăng ký2020.03.18

Thời gian tuyển dụng2020-03-16~2020-...

Thời gian2020-04-06 14:00~16:00 2020-04-06 ~ 2020-05-12

Số người cần tuyển10 ...

Tra cứu195

Kết thúc đăng ký Lớp học vợ chồng tương lai trường học gia đình thành phố Seoul năm 2020: Chúng ta hãy là gia đình của nhau được không?
 • Khu vựcQuận GEUMCHEON
 • Ngày đăng ký2020.03.12

Thời gian tuyển dụng2020-03-11~2020-...

Thời gian2020-04-11 10:00~15:00 2020-04-18 10:00~15:00

Số người cần tuyển30 ...

Tra cứu247

Kết thúc đăng ký [Quận GeumCheon]Tuyển gia đình nhận 'Tư vấn tăng niềm hạnh phúc'(Tư vấn tại nhà)
 • Khu vựcQuận GEUMCHEON
 • Ngày đăng ký2018.05.16

Thời gian tuyển dụng2018-05-16~2018-...

Thời gian 2018-05 ~ 2018-12

Số người cần tuyển50G...

Tra cứu785

Kết thúc đăng ký [Quận GeumCheon] Dịch vụ tư vấn dành cho cha mẹ con cái ở độ tuổi từ 5-7tuổi
 • Khu vựcQuận GEUMCHEON
 • Ngày đăng ký2018.04.20

Thời gian tuyển dụng2018-04-20~2018-...

Thời gian2018-05-26 10:30~12:30

Số người cần tuyển15

Tra cứu670

Kết thúc đăng ký [Quận GeumCheon] Thông báo tuyển thành viên tham gia chương trình giáo dục đào tạo tư vấn viên trò chơi mối quan hệ
 • Khu vựcQuận GEUMCHEON
 • Ngày đăng ký2018.04.18

Thời gian tuyển dụng2018-04-16~2018-...

Thời gian2018-04-26 10:00~16:00 2018-04-26~2018-05-10

Số người cần tuyển15 ...

Tra cứu635

Kết thúc đăng ký [Quận GeumCheon] Lớp Tài chính. Kinh tế dành cho con em gia đình đa văn hóa
 • Khu vựcQuận GEUMCHEON
 • Ngày đăng ký2018.03.14

Thời gian tuyển dụng2018-03-14~2018-...

Thời gian 2018-04-18,20

Số người cần tuyển10 ...

Tra cứu613

Kết thúc đăng ký Quận GeumCheon - Lớp luyện phát âm, Lớp TopikⅠ, Ⅱ thông báo tuyển sinh
 • Khu vựcQuận GEUMCHEON
 • Ngày đăng ký2017.09.21

Thời gian tuyển dụng2017-09-21~2017-...

Thời gian2017-10-16~2017-11-15/2017-10-17~2017-11-16

Số người cần tuyển60 ...

Tra cứu576

이전 1 2 3 4 다음

TOP