• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

การรับสมัครเสร็จสิ้น การรับสมัครผู้เข้าร่วมสำหรับโปรแกรมการฝึกสอนผู้ปกครองสองภาษาปี 2021
 • พื้นที่เมืองคึมซอน
 • วันลงทะเบียน2021.09.17

วันที่รับสมัคร2021-09-23~2021-...

วันและเวลา2021-09-23

จำนวนที่รับสมัคร10

การสอบถาม208

การรับสมัครเสร็จสิ้น นักขุดทองผู้มั่งคั่ง
 • พื้นที่เมืองคึมซอน
 • วันลงทะเบียน2019.05.21

วันที่รับสมัคร2019-05-21~2019-...

วันและเวลา 10:00~12:00 2019-05~2019-10

จำนวนที่รับสมัคร5คร...

การสอบถาม602

การรับสมัครเสร็จสิ้น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กรุงโซล
 • พื้นที่เมืองคึมซอน
 • วันลงทะเบียน2019.05.21

วันที่รับสมัคร2019-05-21~2019-...

วันและเวลา2019-06-04 13:00~17:00

จำนวนที่รับสมัคร20...

การสอบถาม611

การรับสมัครเสร็จสิ้น รับสมัคร ผู้ช่วยดูแลเด็ก
 • พื้นที่เมืองคึมซอน
 • วันลงทะเบียน2019.03.19

วันที่รับสมัคร2019-03-19~2019-...

วันและเวลา2019-03-19

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม670

การรับสมัครเสร็จสิ้น รับสมัครผู้เข้าใช้บริการดูแลเด็ก
 • พื้นที่เมืองคึมซอน
 • วันลงทะเบียน2019.03.19

วันที่รับสมัคร2019-03-19~2019-...

วันและเวลา2019-03-19

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม605

การรับสมัครเสร็จสิ้น หน่วยงานดูแลและให้การจัดการแก่ครอบครัวทามุนฮวา
 • พื้นที่เมืองคึมซอน
 • วันลงทะเบียน2019.03.19

วันที่รับสมัคร2019-03-19~2019-...

วันและเวลา2019-03-19

จำนวนที่รับสมัคร20...

การสอบถาม665

การรับสมัครเสร็จสิ้น ครอบครัวแห่งความสุข
 • พื้นที่เมืองคึมซอน
 • วันลงทะเบียน2019.02.20

วันที่รับสมัคร2019-03-01~2019-...

วันและเวลา2019-03-01 2019-11-01

จำนวนที่รับสมัครสม...

การสอบถาม736

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คึมชอนกู] ห้องเรียนภาษาจีน (ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน)
 • พื้นที่เมืองคึมซอน
 • วันลงทะเบียน2018.06.12

วันที่รับสมัคร2018-06-01~2018-...

วันและเวลา2018-06-20 16:00~18:00 2018-09-16

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม572

การรับสมัครเสร็จสิ้น 'โครงการให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความสุข-พลัส' เปิดรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการให้คำปรึกษาเกียวกับครอบครัว (ไปเยี่ยมพบ)
 • พื้นที่เมืองคึมซอน
 • วันลงทะเบียน2018.05.16

วันที่รับสมัคร2018-05-16~2018-...

วันและเวลา 2018-05 ~ 2018-12

จำนวนที่รับสมัคร50 ...

การสอบถาม647

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คึมชอนกู] รับสมัครผู้ร่วมเข้าฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาการละเล่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์
 • พื้นที่เมืองคึมซอน
 • วันลงทะเบียน2018.04.18

วันที่รับสมัคร2018-04-16~2018-...

วันและเวลา2018-04-26 10:00~16:00 2018-04-26~2018-05-10

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม552

이전 1 2 3 4 다음

TOP