• home
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

  Бүртгэл дууссан 2021он хүүхдийн хос хэлийг хөгжүүлэх хөтөлбөр Эцэг эхийн сургалт
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2021.09.17

Бүртгэлийн хугацаа2021-09-23~2021-...

Өдөр2021-09-23

Хүний тоо10

Үзсэн307

  Бүртгэл дууссан [Гөмчон] Олон соёлт гэр бүлийн байнгын уулзалт 通
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.11

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-01~2020-...

Өдөр2020-10-03 13:00~15:00

Хүний тоо8гэ...

Үзсэн196

  Бүртгэл дууссан 2020 Сөүл гэр бүлийн сургууль Шинээр гэрлэгчдэд зориулсан хөтөлбөр: Хоёулаа гэр бүл болох уу?
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.06.19

Бүртгэлийн хугацаа2020-06-12~2020-...

Өдөр2020-07-04 10:00~15:00 2020-07-11

Хүний тоо30

Үзсэн201

  Бүртгэл дууссан Гөмчон[Гэр бүлийн зөвлөгөө ]
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.05.21

Бүртгэлийн хугацаа2020-05-21~2020-...

Өдөр2020-05-21

Хүний тоо0

Үзсэн226

  Бүртгэл дууссан [Гөмчон]Солонгос хэлний хичээл
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.04.20

Бүртгэлийн хугацаа2020-04-20~2020-...

Өдөр2020-05-19 10:00~12:00

Хүний тоо

Үзсэн243

  Бүртгэл дууссан [Гимчон] Гэр бүлийн зөвлөгөө
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.08.19

Бүртгэлийн хугацаа2019-08-01~2019-...

Өдөр2019-08-22

Хүний тоо00

Үзсэн391

  Бүртгэл дууссан Хятад солонгос үндэстэний 'Оулим'
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.17

Бүртгэлийн хугацаа2019-07-10~2019-...

Өдөр2019-08-01

Хүний тоо10

Үзсэн423

  Бүртгэл дууссан Сөүл хотын түүхийн музей үзвэр
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.21

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-21~2019-...

Өдөр2019-06-04 13:00~17:00

Хүний тоо20

Үзсэн533

  Бүртгэл дууссан Зөөврийн (多)аз жаргал сургууль
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.02.20

Бүртгэлийн хугацаа2019-03-01~2019-...

Өдөр2019-03-01 2019-11-01

Хүний тооба...

Үзсэн691

  Бүртгэл дууссан [Гимчон] 2019оны Солонгос хэлний хичээл
 •   ДүүрэгГимчон дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.02.20

Бүртгэлийн хугацаа2019-02-20~2019-...

Өдөр2019-02-26 10:00~00:00 2019-12-31

Хүний тоо60

Үзсэн627

이전 1 2 3 4 다음

TOP