• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Kết thúc đăng ký Chương trình cố vấn phụ huynh song ngữ kỳ I năm 2019
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.05.15

Thời gian tuyển dụng2019-05-14~2019-...

Thời gian2019-05-23 14:00~16:00

Số người cần tuyển10

Tra cứu146

Kết thúc đăng ký Giáo dục luật năm 2019
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.05.15

Thời gian tuyển dụng2019-05-14~2019-...

Thời gian2019-05-28 14:00~16:00

Số người cần tuyển20

Tra cứu114

Kết thúc đăng ký Lễ hội đa văn hóa quận KangSeo năm 2019
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.04.17

Thời gian tuyển dụng2019-04-01~2019-...

Thời gian2019-05-11 11:00~16:00

Số người cần tuyển00

Tra cứu81

Kết thúc đăng ký [Quận Kang Seo]Giáo dục việc làm 'Tìm việc làm phù hợp với bản thân'
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.04.11

Thời gian tuyển dụng2019-04-11~2019-...

Thời gian2019-04-18 14:00~16:00

Số người cần tuyển15 ...

Tra cứu105

Kết thúc đăng ký [Quận KangSeo] Buổi báo cáo thành tích quản lý trường hợp công khai và Super Vision
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.04.11

Thời gian tuyển dụng2019-04-11~2019-...

Thời gian2019-04-23 14:00~16:00

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu77

Đang nhận đăng ký [Quận KangSeo] Dịch vụ thông biên dịch dành cho người kết hôn di trú
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2018.12.17

Thời gian tuyển dụng2019-01-01~2019-...

Thời gian2019-01-01 ~2019-12-31

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu164

Kết thúc đăng ký [Quận KangSeo] 'Món ăn cầu nối' trị dứt chứng kén ăn
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2018.10.23

Thời gian tuyển dụng2018-10-23~2018-...

Thời gian2018-11-06 14:00~16:00 , 2018-11-13 14:00~16:00

Số người cần tuyển15 ...

Tra cứu248

Kết thúc đăng ký [Quận KangSeo] Dự án mời cha mẹ gia đình đa văn hóa 2018‘ Thư mời từ đất nước con rể’
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2018.09.27

Thời gian tuyển dụng2018-08-01~2018-...

Thời gian2018-10-22 2018-10-22~2018-10-25

Số người cần tuyển10 ...

Tra cứu264

Kết thúc đăng ký [Quận KangSeo] Tuyển thành viên tham gia lớp Dance
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2018.07.20

Thời gian tuyển dụng2018-07-20~2018-...

Thời gian2018-08-07 ~2018-11-30

Số người cần tuyển10 ...

Tra cứu329

Kết thúc đăng ký [Quận KangSeo] Giáo dục người cha “Cha giống như bạn, Frienddy'
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2018.06.18

Thời gian tuyển dụng2018-06-18~2018-...

Thời gian2018-06-30 10:00~12:00 2018-07-07 14:00~16:00

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu266

이전 1 2 3 4 다음

TOP