• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Đang nhận đăng ký Chương trình 'Thủ công mỹ nghệ làm từ Rơm' truyển thống của Hàn Quốc
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.08.16

Thời gian tuyển dụng2019-08-16~2019-...

Thời gian2019-08-21 14:00~15:00 2019-11-27

Số người cần tuyển00

Tra cứu226

Kết thúc đăng ký Chương trình cố vấn phụ huynh song ngữ kỳ I năm 2019
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.05.15

Thời gian tuyển dụng2019-05-14~2019-...

Thời gian2019-05-23 14:00~16:00

Số người cần tuyển10

Tra cứu325

Kết thúc đăng ký Giáo dục luật năm 2019
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.05.15

Thời gian tuyển dụng2019-05-14~2019-...

Thời gian2019-05-28 14:00~16:00

Số người cần tuyển20

Tra cứu227

Kết thúc đăng ký Lễ hội đa văn hóa quận KangSeo năm 2019
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.04.17

Thời gian tuyển dụng2019-04-01~2019-...

Thời gian2019-05-11 11:00~16:00

Số người cần tuyển00

Tra cứu188

Kết thúc đăng ký [Quận Kang Seo]Giáo dục việc làm 'Tìm việc làm phù hợp với bản thân'
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.04.11

Thời gian tuyển dụng2019-04-11~2019-...

Thời gian2019-04-18 14:00~16:00

Số người cần tuyển15 ...

Tra cứu230

Kết thúc đăng ký [Quận KangSeo] Buổi báo cáo thành tích quản lý trường hợp công khai và Super Vision
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2019.04.11

Thời gian tuyển dụng2019-04-11~2019-...

Thời gian2019-04-23 14:00~16:00

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu191

Đang nhận đăng ký [Quận KangSeo] Dịch vụ thông biên dịch dành cho người kết hôn di trú
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2018.12.17

Thời gian tuyển dụng2019-01-01~2019-...

Thời gian2019-01-01 ~2019-12-31

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu299

Kết thúc đăng ký [Quận KangSeo] Dự án mời cha mẹ gia đình đa văn hóa 2018‘ Thư mời từ đất nước con rể’
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2018.09.27

Thời gian tuyển dụng2018-08-01~2018-...

Thời gian2018-10-22 2018-10-22~2018-10-25

Số người cần tuyển10 ...

Tra cứu391

Kết thúc đăng ký [Quận KangSeo] Tuyển thành viên tham gia lớp Dance
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2018.07.20

Thời gian tuyển dụng2018-07-20~2018-...

Thời gian2018-08-07 ~2018-11-30

Số người cần tuyển10 ...

Tra cứu455

Kết thúc đăng ký [Quận KangSeo] Dự án hỗ trợ sinh trưởng cho con em gia đình đa văn hóa- “Đa (多)Tài năng FIY'
 • Khu vựcQuận KANG SEO
 • Ngày đăng ký2018.04.17

Thời gian tuyển dụng2018-04-01~2018-...

Thời gian2018-04-14 2018-04-14~2018-11-30

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu383

이전 1 2 3 4 다음

TOP