• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

กำลังทำการรับสมัคร วันทำกิมจิ กับครอบครัวหลายวัฒนธรรม
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.11.12

วันที่รับสมัคร2019-11-12~2019-...

วันและเวลา2019-12-03 10:00~16:00

จำนวนที่รับสมัคร40

การสอบถาม16

การรับสมัครเสร็จสิ้น 2019 ห้องเรียนสุขภาพเด็ก 'ผลงานชิ้นเอก เพิ่มส่วนสูงกันในช่วงวันหยุดฤดูร้อน'
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.07.23

วันที่รับสมัคร2019-07-24~2019-...

วันและเวลา2019-08-12 10:00~12:00

จำนวนที่รับสมัคร10

การสอบถาม168

การรับสมัครเสร็จสิ้น ปี2019 รับสมัครผู้ที่ประสงค์ต้องการเรียนภาษาเกาหลี ในครึ่งปีหลัง
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.07.22

วันที่รับสมัคร2019-08-01~2019-...

วันและเวลา2019-08-19 11:30~17:30

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม175

การรับสมัครเสร็จสิ้น 2019 การศึกษาความอ่อนไหวต่อสิทธิมนุษยชน 'การพูดคุยกับหนังสือภาพ: แตกต่างและพิเศษ'
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.05.21

วันที่รับสมัคร2019-05-14~2019-...

วันและเวลา2019-06-04 10:00~12:00

จำนวนที่รับสมัคร10

การสอบถาม190

การรับสมัครเสร็จสิ้น 2019 อบรมด้านกฎหมาย
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.05.15

วันที่รับสมัคร2019-05-14~2019-...

วันและเวลา2019-05-28 14:00~16:00

จำนวนที่รับสมัคร20

การสอบถาม211

การรับสมัครเสร็จสิ้น ปี 2019 คังซอกู มหกรรมเทศกาล ครอบครัวทามุนฮวา
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.04.17

วันที่รับสมัคร2019-04-01~2019-...

วันและเวลา2019-05-11 11:00~16:00

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม229

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังซอกู]การฝึกอบรมการจ้างงาน 'การหางานที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง'
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.04.11

วันที่รับสมัคร2019-04-11~2019-...

วันและเวลา2019-04-18 14:00~16:00

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม292

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังซอกู]เปิดหลักสูตรการนำเสนองาน กรณีสาธารณะ และซุปเปอร์วิชั่น
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.04.11

วันที่รับสมัคร2019-04-11~2019-...

วันและเวลา2019-04-23 14:00~16:00

จำนวนที่รับสมัคร20...

การสอบถาม257

การรับสมัครเสร็จสิ้น 2019 หลักสูตรการอบรม การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร สำหรับคุณพ่อคุณแม่ มือใหม่
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.04.04

วันที่รับสมัคร2019-04-04~2019-...

วันและเวลา2019-04-18 10:00~12:00

จำนวนที่รับสมัคร20

การสอบถาม320

การรับสมัครเสร็จสิ้น กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงเยาวชนทามุนฮวาเขตคังซอ
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.03.15

วันที่รับสมัคร2019-03-01~2019-...

วันและเวลา2019-04-03 16:00~17:30 ทุกวันพุธของสัปดาห์

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม219

이전 1 2 3 4 5 6 다음

TOP