• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

การรับสมัครเสร็จสิ้น 2019 การศึกษาความอ่อนไหวต่อสิทธิมนุษยชน 'การพูดคุยกับหนังสือภาพ: แตกต่างและพิเศษ'
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.05.21

วันที่รับสมัคร2019-05-14~2019-...

วันและเวลา2019-06-04 10:00~12:00

จำนวนที่รับสมัคร10

การสอบถาม50

การรับสมัครเสร็จสิ้น 2019 อบรมด้านกฎหมาย
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.05.15

วันที่รับสมัคร2019-05-14~2019-...

วันและเวลา2019-05-28 14:00~16:00

จำนวนที่รับสมัคร20

การสอบถาม100

การรับสมัครเสร็จสิ้น ปี 2019 คังซอกู มหกรรมเทศกาล ครอบครัวทามุนฮวา
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.04.17

วันที่รับสมัคร2019-04-01~2019-...

วันและเวลา2019-05-11 11:00~16:00

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม85

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังซอกู]การฝึกอบรมการจ้างงาน 'การหางานที่เหมาะสมสำหรับตัวเอง'
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.04.11

วันที่รับสมัคร2019-04-11~2019-...

วันและเวลา2019-04-18 14:00~16:00

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม137

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังซอกู]เปิดหลักสูตรการนำเสนองาน กรณีสาธารณะ และซุปเปอร์วิชั่น
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.04.11

วันที่รับสมัคร2019-04-11~2019-...

วันและเวลา2019-04-23 14:00~16:00

จำนวนที่รับสมัคร20...

การสอบถาม99

การรับสมัครเสร็จสิ้น 2019 หลักสูตรการอบรม การตั้งครรภ์และการคลอดบุตร สำหรับคุณพ่อคุณแม่ มือใหม่
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.04.04

วันที่รับสมัคร2019-04-04~2019-...

วันและเวลา2019-04-18 10:00~12:00

จำนวนที่รับสมัคร20

การสอบถาม164

กำลังทำการรับสมัคร กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงเยาวชนทามุนฮวาเขตคังซอ
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.03.15

วันที่รับสมัคร2019-03-01~2019-...

วันและเวลา2019-04-03 16:00~17:30 ทุกวันพุธของสัปดาห์

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม100

กำลังทำการรับสมัคร กิจกรรมออเคสตราสำหรับเยาวชนทามุนฮวา
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2019.03.15

วันที่รับสมัคร2019-03-01~2019-...

วันและเวลา2019-04-04 16:00~18:00 ทุกวันพุธของสัปดาห์

จำนวนที่รับสมัคร20

การสอบถาม93

กำลังทำการรับสมัคร [คังซอกู] บริการล่ามแปลภาษาแก่คู่สมรสชาวต่างชาติ
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2018.12.17

วันที่รับสมัคร2019-01-01~2019-...

วันและเวลา2019-01-01 ~2019-12-31

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม218

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังซอกู] การหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เด็กเลือกกินแต่อาหารที่ชอบ 'ฟูดส์บริจ'
 • พื้นที่เมืองคังซอ
 • วันลงทะเบียน2018.10.23

วันที่รับสมัคร2018-10-23~2018-...

วันและเวลา2018-11-06 14:00~16:00 , 2018-11-13 14:00~16:00

จำนวนที่รับสมัคร15 ...

การสอบถาม280

이전 1 2 3 4 5 6 다음

TOP