• home
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

  Бүртгэл дууссан 2019 Хосолмол хэл эцэг эхийн сургалт
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.15

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-14~2019-...

Өдөр2019-05-23 14:00~16:00

Хүний тоо10

Үзсэн84

  Бүртгэл дууссан 2019 Хууль зүйн сургалт
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.15

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-14~2019-...

Өдөр2019-05-28 14:00~16:00

Хүний тоо20

Үзсэн87

  Бүртгэл дууссан 2019Гансо дүүргийн олон соёлын наадам
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.04.17

Бүртгэлийн хугацаа2019-04-01~2019-...

Өдөр2019-05-11 11:00~16:00

Хүний тоо00

Үзсэн84

  Бүртгэл дууссан [Гансо]Ажил мэргэжлийн сургалт 'Надад тохирох ажил хайх'
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.04.11

Бүртгэлийн хугацаа2019-04-11~2019-...

Өдөр2019-04-18 14:00~16:00

Хүний тоо15

Үзсэн97

  Бүртгэл дууссан [Гансо]Нээлттэй кэйсийн судалгааны тайлан
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.04.11

Бүртгэлийн хугацаа2019-04-11~2019-...

Өдөр2019-04-23 14:00~16:00

Хүний тоо20

Үзсэн79

Бүртгэл явагдаж байна Гансо дүүргийн хүүхдийн найрал дууны дугуйлан
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.15

Бүртгэлийн хугацаа2019-03-01~2019-...

Өдөр2019-04-03 16:00~17:30 Лх бүр

Хүний тоо00

Үзсэн105

Бүртгэл явагдаж байна Гансо дүүргийн өсвөрн насны хүүхдийн оркестр хамтлагын гишүүний бүртгэл
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.03.15

Бүртгэлийн хугацаа2019-03-01~2019-...

Өдөр2019-04-04 16:00~18:00 매주 목요일

Хүний тоо20

Үзсэн92

Бүртгэл явагдаж байна [Гансо] Орчуулгын үйлчилгээ
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2018.12.17

Бүртгэлийн хугацаа2019-01-01~2019-...

Өдөр2019-01-01 ~2019-12-31

Хүний тоо00

Үзсэн238

  Бүртгэл дууссан [Гансо] Хоол ялгаж идэхээс зайлах арга 'Пүдбирэж'
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2018.10.23

Бүртгэлийн хугацаа2018-10-23~2018-...

Өдөр2018-11-06 14:00~16:00 , 2018-11-13 14:00~16:00

Хүний тоо15

Үзсэн266

  Бүртгэл дууссан [Гансо] 2018 оны Гансо олон соёлын наадам
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2018.08.22

Бүртгэлийн хугацаа2018-09-15~2018-...

Өдөр2018-09-15 11:00~16:00 2018/09/15(Бя) 11:00~16:00

Хүний тоо00

Үзсэн239

이전 1 2 3 4 5 다음

TOP