• home
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Бүртгэл явагдаж байна Олон соёлт гэр бүлийн хамт кимчи хийх
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.11.12

Бүртгэлийн хугацаа2019-11-12~2019-...

Өдөр2019-12-03 10:00~16:00

Хүний тоо40

Үзсэн12

  Бүртгэл дууссан 2019 Гэр бүлийн хамтарсан зөвлөгөө
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.10.16

Бүртгэлийн хугацаа2019-10-01~2019-...

Өдөр2019-11-02 10:00~17:00 2019-11-09

Хүний тоо5хо...

Үзсэн59

  Бүртгэл дууссан 2019 Олон соёлын ойлголт сургалт 'Гёнхи хааны музей'
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.10.08

Бүртгэлийн хугацаа2019-10-08~2019-...

Өдөр2019-10-22 12:10~16:30

Хүний тоо15

Үзсэн43

  Бүртгэл дууссан Олон соёлын ойлголт 'Олон үндэстэний соёл,Пэрү&Япон'
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.09.27

Бүртгэлийн хугацаа2019-09-27~2019-...

Өдөр2019-10-12 10:00~14:30

Хүний тоо10

Үзсэн80

  Бүртгэл дууссан 2019 Гэр бүлийн хөтөлбөр 'Гэр бүлийн хосуудад зориулсан тэрапи'
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.09.27

Бүртгэлийн хугацаа2019-09-26~2019-...

Өдөр2019-10-12 10:00~14:30

Хүний тоо14...

Үзсэн71

  Бүртгэл дууссан 2019 гэр бүлийн сургалт
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.09.24

Бүртгэлийн хугацаа2019-09-24~2019-...

Өдөр2019-10-12 09:00~15:00

Хүний тоо7хо...

Үзсэн71

  Бүртгэл дууссан 'Өөртөө итгэлтэй ээж аав болцгооё'
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.09.16

Бүртгэлийн хугацаа2019-09-01~2019-...

Өдөр2019-09-19 13:30~15:30 2019-11-07

Хүний тоо00

Үзсэн90

Бүртгэл явагдаж байна Солонгос үндэсний урлаг 'Сүрэлийн гар урлаг' хөтөлбөр
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.08.16

Бүртгэлийн хугацаа2019-08-16~2019-...

Өдөр2019-08-21 14:00~15:00 2019-11-27

Хүний тоо00

Үзсэн174

  Бүртгэл дууссан 2019 солонгос хэлний сургалтын бүртгэл
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.07.22

Бүртгэлийн хугацаа2019-08-01~2019-...

Өдөр2019-08-19 11:30~17:30

Хүний тоо00

Үзсэн225

  Бүртгэл дууссан 2019 Хосолмол хэл эцэг эхийн сургалт
 •   ДүүрэгГансо дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2019.05.15

Бүртгэлийн хугацаа2019-05-14~2019-...

Өдөр2019-05-23 14:00~16:00

Хүний тоо10

Үзсэн232

이전 1 2 3 4 5 다음

TOP