• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Kết thúc đăng ký [Quận Kangdong]Chương trình hỗ trợ tìm việc làm cho người kết hôn di trú năm 2021_Tuyển người tham gia chương trình giáo dục cơ bản và sử dụng máy tính
 • Khu vựcQuận KANG DONG
 • Ngày đăng ký2021.09.17

Thời gian tuyển dụng2021-09-17~2021-...

Thời gian2021-10-06 2021-10-29

Số người cần tuyển10 ...

Tra cứu216

Kết thúc đăng ký [Quận Kangdong] Thông báo tuyển người tham gia chương trình ' Gia đình Work Life Balance' dịch vụ hỗ trợ Working Mom, Dad năm 2021
 • Khu vựcQuận KANG DONG
 • Ngày đăng ký2021.09.17

Thời gian tuyển dụng2021-09-17~2021-...

Thời gian2021-10-08 2021-10-08 ~ 2021-11-05

Số người cần tuyển8 g...

Tra cứu217

Kết thúc đăng ký [Quận Kangdong] Tuyển người tham gia chương trình 'Hỗ trợ tìm việc dành cho người kết hôn di trú năm 2021-Tôi cũng là một Creator đa văn hóa!(Online)
 • Khu vựcQuận KANG DONG
 • Ngày đăng ký2021.02.03

Thời gian tuyển dụng2021-02-03~2021-...

Thời gian2021-02-16 15:00~18:00

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu141

Kết thúc đăng ký [Quận Kangdong] Giáo dục cha mẹ sắp trở thành phụ huynh học sinh
 • Khu vựcQuận KANG DONG
 • Ngày đăng ký2021.02.01

Thời gian tuyển dụng2021-02-01~2021-...

Thời gian2021-02-20 10:00~15:00

Số người cần tuyển40 ...

Tra cứu267

Kết thúc đăng ký [Quận Kangdong] Dịch vụ giáo dục tại nhà dành cho gia đình đa văn hóa
 • Khu vựcQuận KANG DONG
 • Ngày đăng ký2020.11.20

Thời gian tuyển dụng2020-11-20~2021-...

Thời gian2021-01-01 2021-12-31

Số người cần tuyển-

Tra cứu157

Kết thúc đăng ký [Quận Kangdong] Trường học Healing phù hợp cho các gia đình đa văn hóa năm 2020
 • Khu vựcQuận KANG DONG
 • Ngày đăng ký2020.10.07

Thời gian tuyển dụng2020-10-07~2020-...

Thời gian2020-10-24 13:00~17:00 2020-11-07

Số người cần tuyển6 g...

Tra cứu195

Kết thúc đăng ký Tuyển người tham gia lớp học cha mẹ dành cho người có con ở thời kỳ thanh thiếu niên [Quận KangDong]
 • Khu vựcQuận KANG DONG
 • Ngày đăng ký2020.05.20

Thời gian tuyển dụng2020-05-21~2020-...

Thời gian2020-06-10 19:00~21:00

Số người cần tuyển20

Tra cứu282

Kết thúc đăng ký Tuyển hội viên mới cho Dàn hợp xướng gia đình đa văn hóa <Đội Âm thanh Pillosae>[Quận KangDong]
 • Khu vựcQuận KANG DONG
 • Ngày đăng ký2020.05.19

Thời gian tuyển dụng2020-05-19~2020-...

Thời gian2020-06-13 2020-12-26

Số người cần tuyển30 ...

Tra cứu224

Kết thúc đăng ký ★Hướng dẫn tham gia Thử thách sức khỏe gia đình lần 3 'Trình diễn thời trang gia đình với quần áo từ rau củ, hoa quả’★
 • Khu vựcQuận KANG DONG
 • Ngày đăng ký2020.05.18

Thời gian tuyển dụng2020-05-18~2020-...

Thời gian2020-05-18

Số người cần tuyển

Tra cứu197

Kết thúc đăng ký Tuyển người tham gia lớp học bố mẹ có con cái thời kỳ nhi đồng trường học gia đình Seoul [Quận KangDong]
 • Khu vựcQuận KANG DONG
 • Ngày đăng ký2020.05.14

Thời gian tuyển dụng2020-05-14~2020-...

Thời gian2020-05-28 14:00~16:00

Số người cần tuyển30

Tra cứu204

이전 1 2 3 4 5 6 7 다음

TOP