• home
 • impormasyong multikultural
 • paglahok sa programa

paglahok sa programa paglahok sa programa

natanggap [Gangdong gu]2021 proyektong pangkabuhayan para sa ksala na imigrante_paggamit at pangunahing kakayanan sa computer
 • distritoGangdong-gu
 • araw ng rehistrasyon2021.09.17

araw ng pangangalap2021-09-17~2021-...

araw2021-10-06 2021-10-29

bilang ng tauhan10

tingnan190

natanggap [Gangdong gu] 2021 Working mom and daddy project ‘wolibal family'
 • distritoGangdong-gu
 • araw ng rehistrasyon2021.09.17

araw ng pangangalap2021-09-17~2021-...

araw2021-10-08 2021-10-08 ~ 2021-11-05

bilang ng tauhan8pa...

tingnan214

natanggap [gangdong gu] Klaseng pangkabuhayan
 • distritoGangdong-gu
 • araw ng rehistrasyon2021.07.16

araw ng pangangalap2021-07-08~2021-...

araw2021-07-29 13:00~15:00

bilang ng tauhan15

tingnan100

natanggap (Para sa mga elementarya sa mababang baitang) [2021 Programa ng suporta sa paglaki ng multikultural na kabataan ‘Do Dream kasama ang lahat’]
 • distritoGangdong-gu
 • araw ng rehistrasyon2021.07.09

araw ng pangangalap2021-07-09~2021-...

araw2021-08-04 14:00~16:00

bilang ng tauhanuna...

tingnan194

natanggap [Gangdong gu] edukasyon para sa nag hahandang magulang ng mag-aaral
 • distritoGangdong-gu
 • araw ng rehistrasyon2021.02.01

araw ng pangangalap2021-02-01~2021-...

araw2021-02-20 10:00~15:00

bilang ng tauhan40 ...

tingnan243

natanggap [Gangdong gu]2020 edukasyon para sa naghahandang magulang ng elementarya
 • distritoGangdong-gu
 • araw ng rehistrasyon2020.12.04

araw ng pangangalap2020-11-02~2020-...

araw2020-12-05 10:00~15:30

bilang ng tauhan40

tingnan343

natanggap [Gangdong gu]Pangangalap ng Family Chef(online)
 • distritoGangdong-gu
 • araw ng rehistrasyon2020.09.28

araw ng pangangalap2020-09-28~2020-...

araw2020-10-17 10:00~14:00

bilang ng tauhan12p...

tingnan391

natanggap [Gandng gu] klase para sa magulang ng mga lumalaking anak
 • distritoGangdong-gu
 • araw ng rehistrasyon2020.05.20

araw ng pangangalap2020-05-21~2020-...

araw2020-06-10 19:00~21:00

bilang ng tauhan20

tingnan253

natanggap [Gandong gu] multicultural family choir <Pirosae sound group>:paghahanap ng bagong myembro
 • distritoGangdong-gu
 • araw ng rehistrasyon2020.05.19

araw ng pangangalap2020-05-19~2020-...

araw2020-06-13 2020-12-26

bilang ng tauhan30명

tingnan192

natanggap ★ health challenge ng pamilya ‘family fashion show ng prutas at gulay’ ★
 • distritoGangdong-gu
 • araw ng rehistrasyon2020.05.18

araw ng pangangalap2020-05-18~2020-...

araw2020-05-18

bilang ng tauhan

tingnan198

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음

TOP