• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] การรับสมัครผู้เข้าร่วม ชั้นเรียนการจ้างงาน
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2021.07.16

วันที่รับสมัคร2021-07-08~2021-...

วันและเวลา2021-07-29 13:00~15:00

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม143

การรับสมัครเสร็จสิ้น (สำหรับนักเรียนระดับชั้นปีต้นๆ) [2021 โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กในครอบครัวหลากวัฒนธรรม 'ฝันร่วมกัน'’]
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2021.07.09

วันที่รับสมัคร2021-07-09~2021-...

วันและเวลา2021-08-04 14:00~16:00

จำนวนที่รับสมัครรั...

การสอบถาม166

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู]อบรมผู้ปกครองสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับลูกที่กำลังจะเข้าโรงเรียน
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2021.02.01

วันที่รับสมัคร2021-02-01~2021-...

วันและเวลา2021-02-20 10:00~15:00

จำนวนที่รับสมัคร40...

การสอบถาม235

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] โรงเรียนเพื่อบำบัดสำหรับครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรมปี 2020
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2020.10.07

วันที่รับสมัคร2020-10-07~2020-...

วันและเวลา2020-10-24 13:00~17:00 2020-11-07

จำนวนที่รับสมัคร6 ...

การสอบถาม295

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] รับสมัคร ผู้เข้าร่วม แฟมมิลี่เชฟ(ออนไลน์)
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2020.09.28

วันที่รับสมัคร2020-09-28~2020-...

วันและเวลา2020-10-17 10:00~14:00

จำนวนที่รับสมัคร12...

การสอบถาม435

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] การรับสมัครนักเรียนการศึกษาภาษาเกาหลีออนไลน์ในปี 2020
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2020.07.22

วันที่รับสมัคร2020-07-29~2020-...

วันและเวลา2020-07-29

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม184

การรับสมัครเสร็จสิ้น 2020 คู่มือการสมัครการศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2020.03.23

วันที่รับสมัคร2020-03-23~2020-...

วันและเวลา2020-04-01 12:30~16:30

จำนวนที่รับสมัครรั...

การสอบถาม420

การรับสมัครเสร็จสิ้น [2019 กองทุนความเสมอภาคทางเพศกังดงกูสนับสนุนครอบครัวขบวนการสร้างความสุขในครอบครัว ' ซึ่งจะถามและตอบคำถาม โรงเรียน สำหรับครอบครัว กังดงกูจะเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับครอบครัวในการอยู่อาศัย!']
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.11.12

วันที่รับสมัคร2019-11-12~2019-...

วันและเวลา2019-11-19 19:00~21:00

จำนวนที่รับสมัคร60...

การสอบถาม378

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู] อบรมด้านเพศศึกษาเฉพาะครอบครัวของฉัน ซีซั่น 3
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.10.14

วันที่รับสมัคร2019-10-14~2019-...

วันและเวลา2019-10-26 09:30~12:00

จำนวนที่รับสมัคร30

การสอบถาม469

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังดงกู]สนับสนุนการเติบโตของเด็กต่างวัฒนธรรม ' หลากหลาย(多)ร่วมด้วย ฝัน(Do-Dream)'
 • พื้นที่เมืองคังดง
 • วันลงทะเบียน2019.07.23

วันที่รับสมัคร2019-07-23~2019-...

วันและเวลา2019-07-29 10:00~12:00 2019-08-08

จำนวนที่รับสมัครนั...

การสอบถาม504

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음

TOP