• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Kết thúc đăng ký [Quạn Kangbuk] Tuyển người tham gia chương trình 'Tâm hồn tôi rất quan trọng' [Dự án: Mầm non] chương trình thư giãn dành cho gia đình bố mẹ đơn thân
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2022.02.21

Thời gian tuyển dụng2022-02-21~2022-...

Thời gian2022-03-19 13:00~17:00 2022.03.19.~05.07.

Số người cần tuyển10 ...

Tra cứu114

Đang nhận đăng ký [Quận Kangbuk] Tìm người sử dụng dịch vụ quản lý vụ việc gia đình đa văn hóa :-)
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2022.01.11

Thời gian tuyển dụng2022-01-03~2022-...

Thời gian2022-01-03 09:00~18:00 09:00-18:00 연중 상시

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu80

Kết thúc đăng ký [Quân Kangbuk] Giáo dục cha mẹ về sự phát triển ngôn ngữ của con em gia đình đa văn hóa
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2021.04.22

Thời gian tuyển dụng2021-04-26~2021-...

Thời gian2021-05-10 15:00~17:00

Số người cần tuyểnKh...

Tra cứu273

Kết thúc đăng ký [Quận Kangbuk] Tuyển người tham gia chương trình ' Trường học dự bị Gumdongi' năm 2021
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2021.03.16

Thời gian tuyển dụng2021-03-16~2021-...

Thời gian2021-04-01 09:00~00:00 2021-11-30

Số người cần tuyểnNh...

Tra cứu224

Kết thúc đăng ký [Quận Kangnbuk][Càng trưởng thành càng tốt hơn]Tuyển người tham gia chương trình hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ dành cho con em gia đình đa văn hóa
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2021.01.25

Thời gian tuyển dụng2021-01-01~2021-...

Thời gian2021-01-01 2021-12-31

Số người cần tuyểnKh...

Tra cứu177

Kết thúc đăng ký [Quận Kangbuk] Gói hỗ trợ theo từng bước sự định cư dành cho người kết hôn di trú-Tìm con đường để trở thành những bậc phụ huynh đường đường chính chính
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2020.10.06

Thời gian tuyển dụng2020-10-06~2020-...

Thời gian2020-10-06 10:00~12:00 2020-11-05~2020-11-06

Số người cần tuyển8 n...

Tra cứu154

Kết thúc đăng ký Vợ chồng Dalgona [Chương trình nâng cao quan hệ vợ chồng]
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2020.05.19

Thời gian tuyển dụng2020-05-14~2020-...

Thời gian2020-06-14 10:00~14:30 2020-06-14, 2020-06-20

Số người cần tuyển6 ...

Tra cứu452

Kết thúc đăng ký Giáo dục tiếng Hàn Online học kỳ 1 [Quận KangBuk]
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2020.04.23

Thời gian tuyển dụng2020-04-23~2020-...

Thời gian2020-04-23 2020-05-06 ~ 2020-07-28

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu259

Kết thúc đăng ký Hướng dẫn dịch vụ phát triển ngôn ngữ năm 2020 [Quận KangBuk]
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2020.03.19

Thời gian tuyển dụng2020-01-01~2020-...

Thời gian 09:00~18:00

Số người cần tuyển

Tra cứu242

Kết thúc đăng ký Hướng dẫn dịch vụ thông phiên dịch dành cho người di trú kết hôn năm 2020 (Tiếng Việt) [Quận KangBuk]
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2020.03.19

Thời gian tuyển dụng2020-02-10~2020-...

Thời gian2020-02-10 09:00~18:00 2020-02-10~2020-12-31

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu216

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음

TOP