• home
 • impormasyong multikultural
 • paglahok sa programa

paglahok sa programa paglahok sa programa

natanggap [Gangbuk gu] Parenting para sa pagpapaunlad ng pananalitra ng multikultural na kabataan
 • distritoGangbuk-gu
 • araw ng rehistrasyon2021.04.22

araw ng pangangalap2021-04-26~2021-...

araw2021-05-10 15:00~17:00

bilang ng tauhankah...

tingnan178

natanggap [Gangbuk gu] Pangangalap ng kalahok sa 2021 'Paghahanda sa Paaralan ng mga little dreamers'
 • distritoGangbuk-gu
 • araw ng rehistrasyon2021.03.16

araw ng pangangalap2021-03-16~2021-...

araw2021-04-01 09:00~00:00 2021-11-30

bilang ng tauhanuna...

tingnan194

natanggap [Gangbuk gu] 'Program ng pagpapaunlad sa pananlita ng anak ng multikultural na pamilya'
 • distritoGangbuk-gu
 • araw ng rehistrasyon2021.01.25

araw ng pangangalap2021-01-01~2021-...

araw2021-01-01 2021-12-31

bilang ng tauhanwal...

tingnan163

natanggap [programa ng pagpapaunlad ng relasyon ng mag asawa] matamis na pagsasama ng mag-asawa
 • distritoGangbuk-gu
 • araw ng rehistrasyon2020.05.19

araw ng pangangalap2020-05-14~2020-...

araw2020-06-14 10:00~14:30 2020-06-14, 2020-06-20

bilang ng tauhan6쌍

tingnan264

natanggap [Gangbuk gu] 2020 programa ng pagpapaunla ng pananalita
 • distritoGangbuk-gu
 • araw ng rehistrasyon2020.03.19

araw ng pangangalap2020-01-01~2020-...

araw 09:00~18:00

bilang ng tauhan

tingnan204

natanggap [Gangbuk gu ] 2020 serbisyo ng pagsasalin at interpretasyon ng legwaheng Bietnam para sa kasal na imigrante
 • distritoGangbuk-gu
 • araw ng rehistrasyon2020.03.19

araw ng pangangalap2020-02-10~2020-...

araw2020-02-10 09:00~18:00 2020-02-10~2020-12-31

bilang ng tauhan00명

tingnan196

natanggap programa para sa naghahandang mag aaral sa elementarya
 • distritoGangbuk-gu
 • araw ng rehistrasyon2020.03.11

araw ng pangangalap2020-03-11~2020-...

araw2020-03-02 2020-03-02 ~ 2020-12-31

bilang ng tauhan00

tingnan190

natanggap [Gangbukgu ]programa ng kapaligirang may dalawang lengwahe para sa multikultural na pamilya
 • distritoGangbuk-gu
 • araw ng rehistrasyon2020.03.03

araw ng pangangalap2020-03-02~2020-...

araw2020-03-02

bilang ng tauhan40...

tingnan237

natanggap pangangalap ng kalahok sa ' paaralan ng paghahanda sa maliliit na pangarap' edukasyon para sa mga naghahandang mag aaral sa elementarya para sa multikultural na kabataang hindi pa napasok sa paaralan
 • distritoGangbuk-gu
 • araw ng rehistrasyon2020.01.29

araw ng pangangalap2020-01-29~2020-...

araw2020-03-02 15:00~17:00 2020-12-31

bilang ng tauhan00

tingnan247

natanggap [Gangbukgu] Pagbabasa ng mga pambatang aklat ng ibat ibang bansa
 • distritoGangbuk-gu
 • araw ng rehistrasyon2019.03.20

araw ng pangangalap2019-03-04~2019-...

araw2019-04-06 10:00~12:00 2019-04-06 ~ 2019-04-27

bilang ng tauhan15

tingnan475

이전 1 2 3 4 5 6 7 다음

TOP