• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Kết thúc đăng ký [Quân Kangbuk] Giáo dục cha mẹ về sự phát triển ngôn ngữ của con em gia đình đa văn hóa
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2021.04.22

Thời gian tuyển dụng2021-04-26~2021-...

Thời gian2021-05-10 15:00~17:00

Số người cần tuyểnKh...

Tra cứu219

Kết thúc đăng ký [Quận Kangbuk] Tuyển người tham gia chương trình ' Trường học dự bị Gumdongi' năm 2021
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2021.03.16

Thời gian tuyển dụng2021-03-16~2021-...

Thời gian2021-04-01 09:00~00:00 2021-11-30

Số người cần tuyểnNh...

Tra cứu173

Kết thúc đăng ký [Quận Kangnbuk][Càng trưởng thành càng tốt hơn]Tuyển người tham gia chương trình hỗ trợ sự phát triển ngôn ngữ dành cho con em gia đình đa văn hóa
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2021.01.25

Thời gian tuyển dụng2021-01-01~2021-...

Thời gian2021-01-01 2021-12-31

Số người cần tuyểnKh...

Tra cứu139

Kết thúc đăng ký [Quận Kangbuk] Gói hỗ trợ theo từng bước sự định cư dành cho người kết hôn di trú-Tìm con đường để trở thành những bậc phụ huynh đường đường chính chính
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2020.10.06

Thời gian tuyển dụng2020-10-06~2020-...

Thời gian2020-10-06 10:00~12:00 2020-11-05~2020-11-06

Số người cần tuyển8 n...

Tra cứu127

Kết thúc đăng ký Vợ chồng Dalgona [Chương trình nâng cao quan hệ vợ chồng]
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2020.05.19

Thời gian tuyển dụng2020-05-14~2020-...

Thời gian2020-06-14 10:00~14:30 2020-06-14, 2020-06-20

Số người cần tuyển6 ...

Tra cứu379

Kết thúc đăng ký Giáo dục tiếng Hàn Online học kỳ 1 [Quận KangBuk]
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2020.04.23

Thời gian tuyển dụng2020-04-23~2020-...

Thời gian2020-04-23 2020-05-06 ~ 2020-07-28

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu223

Kết thúc đăng ký Hướng dẫn dịch vụ phát triển ngôn ngữ năm 2020 [Quận KangBuk]
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2020.03.19

Thời gian tuyển dụng2020-01-01~2020-...

Thời gian 09:00~18:00

Số người cần tuyển

Tra cứu219

Kết thúc đăng ký Hướng dẫn dịch vụ thông phiên dịch dành cho người di trú kết hôn năm 2020 (Tiếng Việt) [Quận KangBuk]
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2020.03.19

Thời gian tuyển dụng2020-02-10~2020-...

Thời gian2020-02-10 09:00~18:00 2020-02-10~2020-12-31

Số người cần tuyển00 ...

Tra cứu194

Kết thúc đăng ký Thông báo tuyển hội viên tham gia chương trình 'Trường học dự bị GumDongi' giáo dục cho những bố mẹ có con sắp vào cấp 1
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2020.03.11

Thời gian tuyển dụng2020-03-11~2020-...

Thời gian2020-03-02 2020-03-02 ~ 2020-12-31

Số người cần tuyển00

Tra cứu263

Kết thúc đăng ký Chương trình tạo môi trường song ngữ cho gia đình đa văn hóa [Quận KangBuk]
 • Khu vựcQuận KANG BUK
 • Ngày đăng ký2020.03.03

Thời gian tuyển dụng2020-03-02~2020-...

Thời gian2020-03-02

Số người cần tuyển40 ...

Tra cứu268

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음

TOP