• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังบุกกู] อบรมผู้ปกครอง ด้านการพัฒนาการทางด้านภาษาของบุตรครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรม
 • พื้นที่เมืองคังพุก
 • วันลงทะเบียน2021.04.22

วันที่รับสมัคร2021-04-26~2021-...

วันและเวลา2021-05-10 15:00~17:00

จำนวนที่รับสมัครไม...

การสอบถาม124

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังบุกกู] 2021 รับสมัครผู้เข้าร่วม 'ความฝันของเด็กๆ ที่กำลังจะเข้าโรงเรียน'
 • พื้นที่เมืองคังพุก
 • วันลงทะเบียน2021.03.16

วันที่รับสมัคร2021-03-16~2021-...

วันและเวลา2021-04-01 09:00~00:00 2021-11-30

จำนวนที่รับสมัครรั...

การสอบถาม143

การรับสมัครเสร็จสิ้น [ คังบุกกู][พหุวัฒนธรรม;ยิ่งเติบโตยิ่งดี]รับสมัครผู้สมัครเข้าร่วม 'โครงการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านภาษาสำหรับเด็กในครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรม'
 • พื้นที่เมืองคังพุก
 • วันลงทะเบียน2021.01.25

วันที่รับสมัคร2021-01-01~2021-...

วันและเวลา2021-01-01 2021-12-31

จำนวนที่รับสมัครไม...

การสอบถาม143

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังบุกกู] การศึกษาภาษาเกาหลีออนไลน์ในช่วงครึ่งปีแรก
 • พื้นที่เมืองคังพุก
 • วันลงทะเบียน2020.04.23

วันที่รับสมัคร2020-04-23~2020-...

วันและเวลา2020-04-23 2020-05-06 ~ 2020-07-28

จำนวนที่รับสมัคร20...

การสอบถาม348

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังบุ๊กกู] 2020 โครงการสนับสนุนการพัฒนาภาษา
 • พื้นที่เมืองคังพุก
 • วันลงทะเบียน2020.03.19

วันที่รับสมัคร2020-01-01~2020-...

วันและเวลา 09:00~18:00

จำนวนที่รับสมัคร

การสอบถาม229

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังบุกกู] คำแนะนำเกี่ยวกับการแปลและล่ามสำหรับผู้อพยพเข้าประเทศโดยการสมรสในปี 2020 (ภาษาเวียดนาม)
 • พื้นที่เมืองคังพุก
 • วันลงทะเบียน2020.03.19

วันที่รับสมัคร2020-02-10~2020-...

วันและเวลา2020-02-10 09:00~18:00 2020-02-10~2020-12-31

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม185

การรับสมัครเสร็จสิ้น 'ห้องสมุดโทบง'และร่วมด้วย การให้คำแนะนำในการสมัครโรงอนุบาล ห้องสมุดแบบห้องเรียนสวนสนุกวัยอนุบาล
 • พื้นที่เมืองคังพุก
 • วันลงทะเบียน2019.06.12

วันที่รับสมัคร2019-06-12~2019-...

วันและเวลา2019-07-01 16:00~17:00 2019-07-01~2019-07-29 ทุกสัปดาห์ วันจันทร์ 16:00-1

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม478

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังบุกกู]การสนับสนุนการจ้างงาน _ หลักสูตรฝึกอบรมใบรับรองการทำอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิม
 • พื้นที่เมืองคังพุก
 • วันลงทะเบียน2019.05.20

วันที่รับสมัคร2019-05-20~2019-...

วันและเวลา2019-06-17 09:30~13:30 2019-06-17~2019-08-14

จำนวนที่รับสมัคร20...

การสอบถาม651

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังบุกกู] ปรับปรุงการรับรู้วัฒนธรรมหลากหลาย'สร้างสร้อยข้อมือที่มีหลายเชื้อชาติ'
 • พื้นที่เมืองคังพุก
 • วันลงทะเบียน2019.05.17

วันที่รับสมัคร2019-05-17~2019-...

วันและเวลา2019-06-01 10:00~12:00

จำนวนที่รับสมัคร00...

การสอบถาม599

การรับสมัครเสร็จสิ้น [คังพุกกู] กลุ่มช่วยเหลือตนเอง ผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน 'การสรรหา โรงละครห้าดาว'
 • พื้นที่เมืองคังพุก
 • วันลงทะเบียน2019.04.19

วันที่รับสมัคร2019-04-19~2019-...

วันและเวลา2019-04-24 10:00~12:00 2019-04-03 ~ 2019-11-27

จำนวนที่รับสมัคร5คน

การสอบถาม585

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음

TOP