• home
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

  Бүртгэл дууссан [Ганбуг] Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийн хэлний хөгжил-Эцэг эхийн сургалт
 •   ДүүрэгГанбуг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2021.04.22

Бүртгэлийн хугацаа2021-04-26~2021-...

Өдөр2021-05-10 15:00~17:00

Хүний тооха...

Үзсэн150

  Бүртгэл дууссан [Ганбүг] 2021 'Гүүмдуни сургууль' хөтөлбөрийн бүртгэл
 •   ДүүрэгГанбуг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2021.03.16

Бүртгэлийн хугацаа2021-03-16~2021-...

Өдөр2021-04-01 09:00~00:00 2021-11-30

Хүний тоо20

Үзсэн163

  Бүртгэл дууссан [Ганбуг]'Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийн хэлний хөгжлийг сайжруулах ажил' хөтөлбөрийн бүртгэл
 •   ДүүрэгГанбуг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2021.01.25

Бүртгэлийн хугацаа2021-01-01~2021-...

Өдөр2021-01-01 2021-12-31

Хүний тооха...

Үзсэн138

  Бүртгэл дууссан [Ганбуг] Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэдэд туслах цуврал хөтөлбөр
 •   ДүүрэгГанбуг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.10.06

Бүртгэлийн хугацаа2020-10-06~2020-...

Өдөр2020-10-06 10:00~12:00 2020-11-05~2020-11-06

Хүний тоо8

Үзсэн137

  Бүртгэл дууссан [Ганбүг] Ажилд ороход бэлтгэх солонгос хэлний хичээл
 •   ДүүрэгГанбуг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.07.14

Бүртгэлийн хугацаа2020-07-14~2020-...

Өдөр 10:00~14:00 2020-07-27 ~ 2020-10-28

Хүний тооту...

Үзсэн144

  Бүртгэл дууссан Олон соёлт гэр бүлийн анхан шатны хөтөлбөр'Гэр бүл,ахуй амьдрал,соёл'
 •   ДүүрэгГанбуг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.06.22

Бүртгэлийн хугацаа2020-06-22~2020-...

Өдөр2020-06-22 12:00~18:00 2020-06-22~2020-06-26

Хүний тоо10

Үзсэн394

  Бүртгэл дууссан [Гэр бүлийн харилцааг сайжруулах ажил] Эхнэр бид хоёр
 •   ДүүрэгГанбуг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.05.19

Бүртгэлийн хугацаа2020-05-14~2020-...

Өдөр2020-06-14 10:00~14:30 2020-06-14, 2020-06-20

Хүний тоо6хо...

Үзсэн383

  Бүртгэл дууссан [Ганбүг] Онлайн солонгос хэлний сургалт
 •   ДүүрэгГанбуг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.04.23

Бүртгэлийн хугацаа2020-04-23~2020-...

Өдөр2020-04-23 2020-05-06 ~ 2020-07-28

Хүний тоо20

Үзсэн265

  Бүртгэл дууссан [Ганбүг] 2020он хэлний хөгжлийг сайжруулахад туслах сургалт
 •   ДүүрэгГанбуг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.03.19

Бүртгэлийн хугацаа2020-01-01~2020-...

Өдөр 09:00~18:00

Хүний тоо

Үзсэн214

  Бүртгэл дууссан [Ганбуг]Олон соёлт гэр бүлийн хос хэлийг хөгжүүлэх орчин хөтөлбөр
 •   ДүүрэгГанбуг дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.03.03

Бүртгэлийн хугацаа2020-03-02~2020-...

Өдөр2020-03-02

Хүний тоо40...

Үзсэн268

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음

TOP