• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Kết thúc đăng ký Gia đình đa văn hóa chúng ta nở hoa hạnh phúc
 • Khu vựcQuận EUNPYEONG
 • Ngày đăng ký2020.05.13

Thời gian tuyển dụng2020-05-18~2020-...

Thời gian2020-06-13 10:00~12:00 2020-10-24

Số người cần tuyển7 g...

Tra cứu182

Kết thúc đăng ký Tuyển người tham gia chương trình Dạo chơi cùng Luật cùng với văn phòng lập pháp [Quận EunPyeong]
 • Khu vựcQuận EUNPYEONG
 • Ngày đăng ký2020.05.08

Thời gian tuyển dụng2020-05-08~2020-...

Thời gian2020-06-13 09:00~21:00 2020-06-13~2020-06-14 (2 ngày 1 đêm)

Số người cần tuyển40 ...

Tra cứu206

Kết thúc đăng ký Tiến hành tư vấn qua điện thoại miễn phí [Quận EunPyeong]
 • Khu vựcQuận EUNPYEONG
 • Ngày đăng ký2020.04.22

Thời gian tuyển dụng2020-04-22~2020-...

Thời gian2020-04-22

Số người cần tuyển

Tra cứu230

Kết thúc đăng ký Lớp học nghề 'Cơm hộp đa quốc tịch' [Quận EunPyeong]
 • Khu vựcQuận EUNPYEONG
 • Ngày đăng ký2020.04.14

Thời gian tuyển dụng2020-04-14~2020-...

Thời gian2020-05-04 10:00~12:00 Thứ 2 hàng tuần (Tháng 5~11)

Số người cần tuyển0

Tra cứu188

Kết thúc đăng ký Chương trình hướng nghiệp dành cho người kết hôn di trú 'Hoa bột' [Quận EunPyeong]
 • Khu vựcQuận EUNPYEONG
 • Ngày đăng ký2020.04.07

Thời gian tuyển dụng2020-04-07~2020-...

Thời gian2020-05-04 14:00~16:00

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu229

Kết thúc đăng ký Tuyển người tham gia chương trình 'IMoEoChan' dịch vụ hỗ trợ định cư thời kì đầu cho gia đình đa văn hóa [Quận EunPyeong]
 • Khu vựcQuận EUNPYEONG
 • Ngày đăng ký2020.03.18

Thời gian tuyển dụng2020-03-18~2020-...

Thời gian2020-04-24 10:00~13:00 2020-11-27

Số người cần tuyển10 ...

Tra cứu190

Kết thúc đăng ký Giáo dục đào tạo tư vấn viên trò chơi đa văn hóa và chương trình biệt phái 'Chăm sóc DaDa'[Quận EunPyeong]
 • Khu vựcQuận EUNPYEONG
 • Ngày đăng ký2020.03.17

Thời gian tuyển dụng2020-03-17~2020-...

Thời gian 2020-04-01 ~ 2020-10-30

Số người cần tuyển 20...

Tra cứu189

Kết thúc đăng ký Đi chơi trải nghiệm lịch sử cùng với sự tham gia của cha mẹ và con em là học sinh tiểu học 'Hãy cùng chơi với lịch sử nào!'[Quận EunPyeong]
 • Khu vựcQuận EUNPYEONG
 • Ngày đăng ký2020.03.16

Thời gian tuyển dụng2020-03-30~2020-...

Thời gian2020-04-25 08:00~18:00

Số người cần tuyểnCha...

Tra cứu198

Kết thúc đăng ký [Quận EunPyeong] Họp nhóm 'Bách khoa người cha' dành cho những người cha nhằm giúp nhau trở thành những người cha trí tuệ
 • Khu vựcQuận EUNPYEONG
 • Ngày đăng ký2020.03.05

Thời gian tuyển dụng2020-03-09~2020-...

Thời gian2020-04-18 10:00~12:00 2020-11-21

Số người cần tuyển20 ...

Tra cứu210

Kết thúc đăng ký Tuyển người tham gia câu lạc bộ Samulnori dành cho con em gia đình đa văn hóa [Quận EunPyeong]
 • Khu vựcQuận EUNPYEONG
 • Ngày đăng ký2020.02.17

Thời gian tuyển dụng2020-02-17~2020-...

Thời gian2020-03-07 10:00~12:00 2020-11-21

Số người cần tuyển15 ...

Tra cứu262

이전 1 2 3 4 5 6 7 다음

TOP