• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

การรับสมัครเสร็จสิ้น [อึนพยองกู] โปรแกรมการจ้างงานผู้อพยพแต่งงาน 'อังกึมฟราวเว่อ'
 • พื้นที่อึนเพียงคู
 • วันลงทะเบียน2020.04.07

วันที่รับสมัคร2020-04-07~2020-...

วันและเวลา2020-05-04 14:00~16:00

จำนวนที่รับสมัครผู...

การสอบถาม293

การรับสมัครเสร็จสิ้น [อึนพยองกู]รับสมัครผู้ทีสนใจเข้าร่วม กิจกรรมสำหรับอาจารย์ผู้สอนการศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม 'โซดา'
 • พื้นที่อึนเพียงคู
 • วันลงทะเบียน2020.02.14

วันที่รับสมัคร2020-02-17~2020-...

วันและเวลา2020-03-17 13:00~15:00 2020-06-30

จำนวนที่รับสมัคร12...

การสอบถาม248

การรับสมัครเสร็จสิ้น [อึนพยองกู] การศึกษาภาษาเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในปี 2020
 • พื้นที่อึนเพียงคู
 • วันลงทะเบียน2020.02.14

วันที่รับสมัคร2020-02-10~2020-...

วันและเวลา2020-03-03 10:00~12:00 2020-11-17

จำนวนที่รับสมัครหล...

การสอบถาม242

การรับสมัครเสร็จสิ้น ITQ อบรมคอมพิวเตอร์(พาวเวอร์พอยท์)
 • พื้นที่อึนเพียงคู
 • วันลงทะเบียน2018.05.16

วันที่รับสมัคร2018-05-16~2018-...

วันและเวลา2018-05-16 10:00~12:00 2018-07-25

จำนวนที่รับสมัคร5คน

การสอบถาม521

การรับสมัครเสร็จสิ้น [อึนเพียงคู]การถ่ายภาพครอบครัวทามุนฮวา
 • พื้นที่อึนเพียงคู
 • วันลงทะเบียน2017.11.21

วันที่รับสมัคร2017-11-21~2017-...

วันและเวลา2017-07-08 저녁7시-9시

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม636

การรับสมัครเสร็จสิ้น [อึนเพียง]เชิญสมาชิกเข้าร่วมงาน
 • พื้นที่อึนเพียงคู
 • วันลงทะเบียน2017.10.18

วันที่รับสมัคร2017-10-31~2017-...

วันและเวลา2017-11-24

จำนวนที่รับสมัคร

การสอบถาม609

การรับสมัครเสร็จสิ้น โครงการอบรมผู้ปกครองเรื่องสองภาษา 'การเลี้ยงลูกด้วยสองภาษา'
 • พื้นที่อึนเพียงคู
 • วันลงทะเบียน2017.09.20

วันที่รับสมัคร2017-09-20~2017-...

วันและเวลา2017-09-26~2017-10-28

จำนวนที่รับสมัคร20...

การสอบถาม539

การรับสมัครเสร็จสิ้น [อึนเพียงกู]การให้บริการพัฒนาการเสริมสร้างทางภาษาแก่เด็กจากครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • พื้นที่อึนเพียงคู
 • วันลงทะเบียน2017.09.20

วันที่รับสมัคร2017-09-20~2017-...

วันและเวลา

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม570

การรับสมัครเสร็จสิ้น [เขตอึนเพียง]บริการล่าม แปลภาษา
 • พื้นที่อึนเพียงคู
 • วันลงทะเบียน2017.08.16

วันที่รับสมัคร2017-08-16~2017-...

วันและเวลา

จำนวนที่รับสมัคร00

การสอบถาม760

การรับสมัครเสร็จสิ้น (เขตอึนเพียง) ★รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมอาสาสมัคร★
 • พื้นที่อึนเพียงคู
 • วันลงทะเบียน2017.07.17

วันที่รับสมัคร2017-08-01~2017-...

วันและเวลา2017-08-01

จำนวนที่รับสมัคร15...

การสอบถาม998

이전 1 2 3 4 5 6 7 다음

TOP