• home
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

  Бүртгэл дууссан [Өмпён] Бага сургуулийн хүүхэд, эцэг эхийн хамтарсан 'Family recycling'хөтөлбөр
 •   ДүүрэгӨнпён дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.23

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-23~2020-...

Өдөр2020-10-10 14:00~16:00 2020-10-31

Хүний тоо20

Үзсэн176

  Бүртгэл дууссан [Өнпён] Хууль эрх зүйн хөтөлбөрийн бүртгэл
 •   ДүүрэгӨнпён дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.05.08

Бүртгэлийн хугацаа2020-05-08~2020-...

Өдөр2020-06-13 09:00~21:00 2020-06-13~2020-06-14(1박2일)

Хүний тоо40

Үзсэн161

  Бүртгэл дууссан [Өмпён] Утсаар үнэгүй зөвлөгөө өгнө
 •   ДүүрэгӨнпён дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.04.22

Бүртгэлийн хугацаа2020-04-22~2020-...

Өдөр2020-04-22

Хүний тоо

Үзсэн257

  Бүртгэл дууссан [Өмпён]Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэдийн ажил мэргэжил олгох сургалт
 •   ДүүрэгӨнпён дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.04.07

Бүртгэлийн хугацаа2020-04-07~2020-...

Өдөр2020-05-04 14:00~16:00

Хүний тоо20

Үзсэн220

  Бүртгэл дууссан [Өмпён] Олон соёлт гэр бүлийн анхан шатны хөтөлбөрийн бүртгэл
 •   ДүүрэгӨнпён дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.03.18

Бүртгэлийн хугацаа2020-03-18~2020-...

Өдөр2020-04-24 10:00~13:00 2020-11-27

Хүний тоо10

Үзсэн199

  Бүртгэл дууссан [Өмпён] Олон соёлын тоглоомын зөвлөгөө өгөх сургалт'Дадакеэо'
 •   ДүүрэгӨнпён дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.03.17

Бүртгэлийн хугацаа2020-03-17~2020-...

Өдөр 2020-04-01 ~ 2020-10-30

Хүний тоосо...

Үзсэн191

  Бүртгэл дууссан Нанум сайн дурын ажил
 •   ДүүрэгӨнпён дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.02.17

Бүртгэлийн хугацаа2020-02-17~2020-...

Өдөр2020-03-18 15:00~17:00 2020-11-25

Хүний тоо8

Үзсэн237

  Бүртгэл дууссан [Өмпён] Олон соёлын ойлголтын багш бэлтгэх 'Суда' бүртгэл
 •   ДүүрэгӨнпён дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.02.14

Бүртгэлийн хугацаа2020-02-17~2020-...

Өдөр2020-03-17 13:00~15:00 2020-06-30

Хүний тоо12

Үзсэн285

  Бүртгэл дууссан [Өмпён] Ажлын байрны зөвлөгөө'job'
 •   ДүүрэгӨнпён дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.02.14

Бүртгэлийн хугацаа2020-02-14~2020-...

Өдөр2020-03-12 15:00~17:00 2020-10-08

Хүний тоосо...

Үзсэн273

  Бүртгэл дууссан [Өмпён] Зөвлөгөө өгөх ажилтаны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт'Дадакэо'
 •   ДүүрэгӨнпён дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.02.14

Бүртгэлийн хугацаа2020-02-14~2020-...

Өдөр2020-03-04 13:00~17:00 2020-10-30

Хүний тоосо...

Үзсэн233

이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음

TOP