• home
 • Thông tin đa văn hóa
 • Đăng ký chương trình

Đăng ký chương trình Đăng ký chương trình

Kết thúc đăng ký [Quận Dongdeamun]Giáo dục A,B dành cho phụ huynh gia đình đa văn hóa để tìm hiểu về sự khắc biệt lẫn nhau
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2021.09.23

Thời gian tuyển dụng2021-09-17~2021-...

Thời gian2021-09-30 20210930-1016

Số người cần tuyểnA 1...

Tra cứu118

Kết thúc đăng ký Tuyển người tham gia chương trình hỗ trợ phát triển ngôn ngữ dành cho con em gia đình đa văn hóa
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2021.03.16

Thời gian tuyển dụng2021-01-01~2021-...

Thời gian 202101~202112

Số người cần tuyển-

Tra cứu162

Kết thúc đăng ký Tuyển gia đình tham gia chương trình Dodam Dodam, gia đình chúng ta
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2021.03.16

Thời gian tuyển dụng2021-03-01~2021-...

Thời gian2021-05-01 202105~2021-10

Số người cần tuyển-

Tra cứu140

Kết thúc đăng ký Giáo dục cha mẹ dành cho người đang mang thai <Lớp giáo dục vợ chồng về dưỡng thai và sinh nở>
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2021.03.16

Thời gian tuyển dụng2021-03-10~2021-...

Thời gian2021-04-10 13:30~16:30 2021-04-10

Số người cần tuyển-

Tra cứu141

Kết thúc đăng ký [Dongdeamun]Giáo dục hai ngôn ngữ dành cho gia đình đa văn hóa: Gia đình chúng ta có hai ngôn ngữ
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2021.02.10

Thời gian tuyển dụng2021-02-10~2021-...

Thời gian2021-03-09 10:00~00:00

Số người cần tuyển-

Tra cứu114

Kết thúc đăng ký [Dongdeamun]Lớp tiếng Hàn trẻ em
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2020.10.14

Thời gian tuyển dụng2020-10-01~2020-...

Thời gian2020-10-07 15:00~15:40 20201007-20201004

Số người cần tuyển10n...

Tra cứu125

Kết thúc đăng ký [Dongdeamun]Tìm hiểu tâm tư của con em bạn qua chương trình tâm lý mỹ thuật cùng tiến hành với mẹ
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2020.10.14

Thời gian tuyển dụng2020-10-01~2020-...

Thời gian2020-10-30 16:00~18:00 20201030-20201218

Số người cần tuyển-

Tra cứu116

Kết thúc đăng ký [Dongdeamun]Nếu biết sẽ hơn! Giáo dục vợ chồng đa văn hóa hạnh phúc
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2020.10.14

Thời gian tuyển dụng2020-10-01~2020-...

Thời gian2020-10-29 19:00~21:00 20201029-20201105

Số người cần tuyển-

Tra cứu111

Kết thúc đăng ký Thông báo khai giảng lớp học tiếng Hàn mục đích đặc biệt
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2020.05.11

Thời gian tuyển dụng2020-05-01~2020-...

Thời gian2020-05-18 20200518~20200807

Số người cần tuyểnĐã...

Tra cứu191

Kết thúc đăng ký Giáo dục song ngữ gia đình chúng ta, hai ngôn ngữ
 • Khu vựcQuận DONGDEAMUN
 • Ngày đăng ký2020.05.11

Thời gian tuyển dụng2020-05-11~2020-...

Thời gian2020-05-26 13:30~15:30 2020.05.26~2020.07.14

Số người cần tuyểnTr...

Tra cứu188

이전 1 2 3 4 5 6 다음

TOP