• home
 • ข้อมูลข่าวสารครอบครัวหลากวัฒนธรรม
 • การสมัครโปรแกรม

การสมัครโปรแกรม การสมัครโปรแกรม

การรับสมัครเสร็จสิ้น [ดงแทมุนกู]คณะนักร้องประสานเสียงหลากหลายวัฒนธรรม แฮปปี้เมอรี่ แนะนำภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2021.09.23

วันที่รับสมัคร2021-09-01~2021-...

วันและเวลา2021-09-17 10:00~12:00 20210416-202111

จำนวนที่รับสมัครปร...

การสอบถาม110

การรับสมัครเสร็จสิ้น [ดงแทมุนกู]การศึกษาสำหรับผู้ปกครองของครอบครัวหลากวัฒนธรรมเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างของกันและกัน A, B
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2021.09.23

วันที่รับสมัคร2021-09-17~2021-...

วันและเวลา2021-09-30 20210930-1016

จำนวนที่รับสมัครA15...

การสอบถาม152

การรับสมัครเสร็จสิ้น [ทงแดมุนกู]คลาสเรียนทำอาหาร ตุ๊กตั๊กตุ๊กตั๊ก
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2021.07.20

วันที่รับสมัคร2021-07-15~2021-...

วันและเวลา2021-07-23 20210723-20210910

จำนวนที่รับสมัคร20

การสอบถาม152

การรับสมัครเสร็จสิ้น รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านภาษาสำหรับเด็กของครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรม
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2021.03.16

วันที่รับสมัคร2021-01-01~2021-...

วันและเวลา 202101~202112

จำนวนที่รับสมัคร-

การสอบถาม178

การรับสมัครเสร็จสิ้น โทดัมโทดัม, รับสมัครผู้เข้าร่วมกับครอบครัวของเรา
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2021.03.16

วันที่รับสมัคร2021-03-01~2021-...

วันและเวลา2021-05-01 202105~2021-10

จำนวนที่รับสมัคร-

การสอบถาม134

การรับสมัครเสร็จสิ้น การศึกษาผู้ปกครอง สำหรับหญิงตั้งครรภ์ <ห้องเรียนคู่สามีภรรยา การเตรียมตัวของสตรีมีครรภ์ก่อนการคลอดลูก>
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2021.03.16

วันที่รับสมัคร2021-03-10~2021-...

วันและเวลา2021-04-10 13:30~16:30 2021-04-10

จำนวนที่รับสมัคร-

การสอบถาม143

การรับสมัครเสร็จสิ้น รับสมัคร ผู้สนับสนุนช่วยเหลือการดำรงชีวิตของผู้ย้ายถิ่น
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2021.02.17

วันที่รับสมัคร2021-02-17~2021-...

วันและเวลา2021-03-01 20210301-1130

จำนวนที่รับสมัครปร...

การสอบถาม129

การรับสมัครเสร็จสิ้น [ดงแแทมุน]ข้อมูล โครงการให้การจัดการช่วยเหลือครอบครัวพหุวัฒนธรรม
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2021.01.27

วันที่รับสมัคร2021-01-27~2021-...

วันและเวลา2021-01-27 20210101~20211231

จำนวนที่รับสมัครบุ...

การสอบถาม148

การรับสมัครเสร็จสิ้น ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรมเพื่อครอบครัวที่มีสุขภาพดี ดงแทมุนกู <การให้คำปรึกษาครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรม>
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2021.01.21

วันที่รับสมัคร2021-01-21~2021-...

วันและเวลา2021-01-21 20210101~20211231

จำนวนที่รับสมัคร-

การสอบถาม153

การรับสมัครเสร็จสิ้น สำนักงานให้คำปรึกษาเตือนความจำครอบครัววัฒนธรรมนานาชาติ
 • พื้นที่เขตดงแทมุน
 • วันลงทะเบียน2020.02.20

วันที่รับสมัคร2020-02-01~2020-...

วันและเวลา2020-02-01 09:00~18:00 20201231

จำนวนที่รับสมัคร0

การสอบถาม278

이전 1 2 3 4 5 6 다음

TOP