• home
 • Олон соёлын мэдээлэл
 • Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

Хөтөлбөрт бүртгүүлэх Хөтөлбөрт бүртгүүлэх

  Бүртгэл дууссан [Дүндэмүн]Олон соёлт гэр бүлийн эцэг эхийн сургалт A,B
 •   ДүүрэгДундэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2021.09.23

Бүртгэлийн хугацаа2021-09-17~2021-...

Өдөр2021-09-30 20210930-1016

Хүний тооA15...

Үзсэн111

  Бүртгэл дууссан [Дүндэмүнгү] Хоолны сургалт
 •   ДүүрэгДундэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2021.07.20

Бүртгэлийн хугацаа2021-07-15~2021-...

Өдөр2021-07-23 20210723-20210910

Хүний тоо20

Үзсэн115

  Бүртгэл дууссан Олон соёлт гэр бүлийн хүүхдийн хэлний хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр
 •   ДүүрэгДундэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2021.03.16

Бүртгэлийн хугацаа2021-01-01~2021-...

Өдөр 202101~202112

Хүний тоо-

Үзсэн131

  Бүртгэл дууссан Дудамдудам, Манай гэр бүл хөтөлбөр
 •   ДүүрэгДундэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2021.03.16

Бүртгэлийн хугацаа2021-03-01~2021-...

Өдөр2021-05-01 202105~2021-10

Хүний тоо-

Үзсэн128

  Бүртгэл дууссан Жирэмсэн ээжүүдэд зориулсан сургалт <Гэр бүлийн сургалт>
 •   ДүүрэгДундэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2021.03.16

Бүртгэлийн хугацаа2021-03-10~2021-...

Өдөр2021-04-10 13:30~16:30 2021-04-10

Хүний тоо-

Үзсэн140

  Бүртгэл дууссан [Дүндэмүн] Манай гэр бүлийн гэрэл гэгээ
 •   ДүүрэгДундэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.23

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-23~2020-...

Өдөр2020-10-15 10:00~13:00 20201015-20201022

Хүний тоо-

Үзсэн183

  Бүртгэл дууссан Хос хэл ашиглан үлгэрийн ном хийх хөтөлбөр
 •   ДүүрэгДундэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.23

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-23~2020-...

Өдөр2020-10-11 10:00~13:00 20201011-20201102

Хүний тоо-

Үзсэн158

  Бүртгэл дууссан Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад иргэдэд зориулсан хөтөлбөр'Дамүна академ' хэлний багш,орчуулагч,олон соёлын багш
 •   ДүүрэгДундэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.09.21

Бүртгэлийн хугацаа2020-09-21~2020-...

Өдөр2020-09-25 14:00~16:00 20200925

Хүний тоо-

Үзсэн134

  Бүртгэл дууссан Олон соёлт гэр бүлийн жирэмсэн эхчүүдийн сургалт
 •   ДүүрэгДундэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.06.08

Бүртгэлийн хугацаа2020-06-08~2020-...

Өдөр2020-07-18 13:30~15:30 2020-07-18

Хүний тоо10...

Үзсэн150

  Бүртгэл дууссан Олон соёлт гэр бүлийн хос хэлний хөтөлбөр
 •   ДүүрэгДундэмүн дүүрэг
 • Бүртгэлд орсон өдөр2020.06.08

Бүртгэлийн хугацаа2020-06-08~2020-...

Өдөр2020-06-26 16:00~18:00 2020-06-26

Хүний тоо20

Үзсэн165

이전 1 2 3 4 5 6 다음

TOP